Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<437438439440441442443444445>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • anāišam skr. aor. 42, 47, 52
 • anakoluthy 436
 • analogie 57, 120, 128 a mn. j.; anal. mylná 127, 147, 165, 233 sl., 243, 375; anal. zvratná 34 sl., 70, 88, 101 sl., 143, 156,212, 221,223,243, 263,268, 275, 303, 304, 400, 417
 • άυεμος 92
 • -anie, -ánie, -aní, -ání 107 sl., 279; sr. substantivum verbale
 • animus lat. 92
 • anomala 110
 • aorist 2, 3, 4, 42 53; aor. silný, jednoduchý 42 sl., 51 sl.; aor. slabý, složený, sigmatický, chiatický 42, 46 sl., 51 sl.; konc. aor. slab. -sta, -šta a -ste, -šte 61 sl.; aor. defektivní 52; aor. klesá a zaniká 62 sl.; aor. při jednotlivých vzorech 123 atd. (udání zevrubné v. v Obsahu)
 • apačam skr. aor. 43, 52
 • apatam skr. aor. 44
 • aptus lat. 102
 • arci (a-rci) 169
 • arduus lat. 120
 • asmi, asi, asti skr. praes. 5, 10, 12, 411
 • assimilace v. spodoba
 • asthām skr. aor. 43
 • -áš v 2. sg., dial. -aš, -oš 323
 • spojka 326
 • -at, -ať, -ati m. -ěti inf. 261, 264, 277; – -at v sup. 80
 • -at konc. part. -nt 81 sl.,88
 • atāutsam skr. aor. 42, 48, 52
 • -ati v. –at; -áti 75 sl., 80, -ati 76, 80, novotv. -ati m.-ieti, -íti 180 sl.
 • -ątь konc. 3. pl. 12, 23
 • au (z ) konc. 3. pl. 24, 25
 • -auceji adv. z part. 89
 • -aucí adj. z part. 84,89 sl.
 • augment 30
 • augurium lat. 106
 • auju lot. praes. 103
 • Autrata Fr. 74, 85
 • -av, -ěvši, -ěvše part. 183, 184, 260, 278, 331, 335; -av m. -év part. 261
 • aviu lit. praes. 103
 • -áž v impt. m. -ajž 323
 • 351
 • ba- koř. z bhā- 388
 • stsl. 208
 • babhūvas- skr. part. 100
 • babrati, -řu 356
 • bacati 329
 • Bačkovský Fr. 415
 • bąd- 129, 148, 206, 411; stsl. bądą 31, 129, b. ═ sunto 129
 • bajati, bają stsl. 388
 • bájeti nespr. 388
 • bajti 72, sr. býti
 • -bam lat. konc. impf. 54
 • *bąmь 129
 • Bartoš Písař 434
 • basъ stsl. aor. z bod- 42, 48
 • -bati, -bʼu 351 sl.
 • báti, baju 386, 387, 388
 • báti sě, boju sě, bojím sě 279 sl.; 7, 9, 42, 74, 76, 87, 110, 274, 276, 291, impt. 276, 280
 • Baudouin 12
 • bavici sě (m. -ti) 72
 • bdějúcí 91
 • bděnie 279
 • bdieti, bdíti, bzu, bdím 40, 42, 72, 226, 274, 276, 277, 280, 290, 302, bdět 71, 74
 • bě-, bê- (býti) 43, 51, 148, 207 sl., 411; sr. bie-
 • bêachъ impf. stsl. 207
 • beblati 356, 358
 • bebtati, -cu 368
 • Beckovský 88, 275 (a zkratek Beck.)
 • Bečák 66
 • bečěti, dial. -ati 277
 • beď, bêď impt. v. budu
 • będę pol. 427
 • běhati, -aju, -ám 85, 97, 322
 • běhnúti 244
 • *běhu v. bieci
 • běch aor. 207 sl.; – perifr. běch nesl 424, b. nesen 431; srov. Biech
 • Bechynka 65 (a zkratek Bech.)
 • bêchъ aor. stsl. 207
 • bejt, bejti 71, 73, 77, sr. býti
 • bél part. v. býti
 • běleti, -eju 266
 • běliti v. neliti
 • bělúcí, -oucí 90
 • Benátská bible 64 (a zkratek Ben.)
 • Benešovský Matouš 15, 71, 110, 428 (a zkratek Beneš. Gramm.)
 • beptati, -cu 368
 • ber- z bher- 114, 117, 374
 • berą v. bьrati
 • berêachъ stsl. impf. 376
 • berg- koř. 100
 • beří m. berú 3. pl., beřiech impf. v. bráti
 • Berneker 5, 12
 • Bernolák 70,95, 96, 180, 184
 • beromъ stsl. part. 376, sr. bьrati
 • beru, béřeš v. bráti
 • bery, berąšt- part. 81, 82
 • bêšę m. byšę part. 66
 • bezpříznaký v. kmen
 • bêžati stsl. 280
 • běžěnie 280, běžéní dial. 107, 279 běžěti, -žu, -žím 8, 70, 85, 87, 97, 275, 276, 277,
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).