Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<434435436437438439440441442>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

han.-cís., které tu má koncovku , na př. tá studňa má patnást metru zhłóbió a podobně zvěšó, zdyló, skłóščó atd. - 246 ř. 18 přidej doklad: že i filozofí (sg. nom.) světlejší způsob na sebe (vezme) Hrub. 354ᵇ. - 255 ř. 8 sl. k dokladům pro sg. akk. sudí přidej: rozdielčí, aby jim pátého nadubrmana a rozdilčí ze své moci vydali WintObr. 2, 710 (z r. 1452). - 277 ř. 3 sl. přidej příklady z HymnOp.: rytieři wyborne miles inclyte 137ᵇ, strome ſpaſſytedlnoſne (sic) 65ᵃ; sg. vok. dobre, který je jimi a podle nich také dokladem předcházejícím z Pass. myloſtywe bože 592 (část mladší) dosvědčen, je patrně novotvar podle vok. chlape atp., srov. novotvary stejné sg. vok. synu Dawidowe, instr. Dawidowem atd. III. 1. str. 268. - 298 ř. 31 m. Rol. m. b. ROl. - 314 ř. 12 m. pání m. b. paní. - 332 ř. 39 m. 1894 m. b. 1890. - 345 ř. 22 sl. přidej pro sg. instr, -ej m. doklad z doby starší: když sme byly za vsej Blátem WintObr. 2, 165 (z r. 1570) - 408 ř. 1. m. ječměne, jěčmene m. b. jěčmene, ječmene. - 413 ř. 36 m. tehodye m. b. tehodnye. - 414 ř. 15: doklad ze Suš. za dva týdně 359 má býti uveden v odstavci následujícím pro pl. akk. týdně. - 417 ř. 35 m. 11, 18 m. b. 15, 5. - 495 ř. 25 m. po ſway m. b. po ſway smrti. - 501 ř. 17 m. starnú m. b. stranú. - 513 ř. 17 k veškeren, -ckeren, -cheren přidej: stč. fem. -erna neutr. -erno pl. masc. -erni atd., nč. fem. -era atd. Us. - 528 ř. 33 m. AlBM. m. b. AlbM. - 538 ř. 23 m. 265 m. b. I. str. 265. - 545 ř. 17 sl. pro tvar sg. dat. lok. fem. dobrej, -aj přidej doklad: na kteray bráně GestMus. 137 (103). - 616 ř. 35 (při Comest.) m ze 3. Čtvrti XIV m. b. ze 3. čtvrti XV. - 624 ř. 22 m. Orloj. m. b. Orl. n. Orloj. - 627 ř. 12 m. rodič m. b. rodic.

K dílu III. odděl. 2.

Na str. 4 ř. 4 m. vzláštnosti má býti: zvláštnosti. - 9 ř. 10 m. vieři m. b. věři. - 21 v ř. posledním m. b. éXíne-re. - 25 ř. 1 m. -uo m. b. -ou. - 26 ř. 9 m. b. kursivou chválí. - 27 ř. 12 vynech doklad hágiegí (náleží spíše do tř. V. vz. sázěti, srov. Slovník staročeský I. s. v. hájěti). - 30 ř. 24 m. užívalosti m. b. užívalo. - 47 ř. 4 m. -šaf má býti -šja. - 49 ř. 2 m. b. velární a v ř. 3 skr. (m. sskr.). - 50 ř. 5 m. §56,b má býti: 57,b, a v ř. 10 m. § 77,b má býti 78,b. - 52 ř. 3 m. zláštnost m. b. zvláštnost a v ř. 11 m. a-naišam m. b. a-nāi-š-am. - 53 ř. 2 m. b. dvigochъ a v ř. 4 vedochъ; v ř. 16 m. -ēds atd. má býti: ēds-, pēns-, mērs-, rēks-. - 54 ř. 14 m. jachъ m. b. -jachъ - 55 ř. 19 m. -ē-ē s- m. b. -ē-ēs-. - 58 ř. 11 m. ROIB. m. b. ROlB., v ř. 16 púščějech, v ř. 23 -(j)aachъ a palatalní, v ř. 29 m. -iách m. b. -iách. - 59 ř. 5 a 7 m. jakoby m. b. jako by. - 60 ř. 4 má býti ſlyſſijechu, v ř. 12 na konci řádku nejasně vytištěno -léše, v ř. 19 m. GestM. 63 (56) má býti 73 (56), v ř. 2 zdola m. b. originálu. - 61 ř. 9 m. rocielowaſta m. b. pocielowaſta. - 64 ř. 6 m. b. Optát, ř. 30 m. biteše m. b. bieše. - 65 ř. 4 m. b. přitovařišta.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).