Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<425426427428429430431432433>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

havr. 13, (ty) bys si nabral vody t., (ty) abys se oblekla t. 15, kdybys se dala na právo Jirásk. Sp. 10, 54 atd. - Dial. -s připojeno ku part.: dyby zapálil-s, hleď, aby brzo přišel-s, aby nezapomněl-s Hoš. č.-mor. II, 90. Sem nepatří příklad ze ŠtítMus. 9ᵃ: Dina.., by sě byla netúlala, i bylas by toho (podávení) prázdna; je to patrně omyl m. byla by, jak se čte na stejném místě ŠtítOpat. 332ᵃ (v. K. Černý, Listy filol. 1888, 262).

Sing. 3. (on) by nesl, by byl nesl atd. Na př. ubil ze bi t. j. ubil sě by plecteretur Greg., nazladil bi t. j. nasladil by si demulceret tamt., poſquirnil bi t. j. poskvirnil by corrupisset tamt., roſuzal bi t. j. rozsúzal by deliberaret tamt., obnauala bi t. j. obnáv́ala by repararet tamt.; jakž by mohl dovrci z praka AlxV. 578, abi neobránil ne offendat ŽGloss. 90, 12, snad by voda pozrziela ny t. j. by požřěla absorbuisset ŽWitt. 123, 4, snad by byla przieſſla pertransisset t. 123, 5, snad by ho (Neguzar Filotu) byl zabyl, by jemu rány neoſlabyl Amyntas AlxV. 1703 atd., by nesl, by byl nesl Us.

Du. 1. Bych(o)vě, -va nesla; bych(o)vě, -va byla nesla atd. Na př. bychwie viec neutratila Hrad. 125ᵃ; jsva bratřencě, jěšto našě matka mní, bychwie u moři utonula Pass. 290, abychova tento mlýn spolu měla Pass. Šaf. Poč. 93, abychwa veselá byla GestKl. 222.

Du. 2. 3. bysta, -šta nesla; bysta, -šta byla nesla atd. Na př. otvrat oči moji, abiſta newidiele jěšiutnosti ŽKlem. 118, 37; tvá syny sta, ješto s’ mněla, byſta byla utonula Pass. 291; kaž, abyſſta ſiedla tato dva má syny .. Krist. 81ᵃ. - Flexe zanedbána a tedy by místo bysta: tohoť prosím, aby mi powiediele Otc. 228ᵇ, dva sněmy aby držána byla Drn. 2 (1).

Plur. 1. bychom, -(o)me, -(o)my nesli; bychom, -(o)me, -(o)my byli nesli atd. Na př. abichme ſie pochwalowali ŽKlem. 105, 47; bychomy ſie zpowiedali ŽWittb. tamt., bychomy zlého oſlali Hrad. 17ᵃ; by ť nejměl viny na sobě, newodili bychomy jeho k tobě t. 85ᵃ; řiekáte: Bychome byli za těch dní našich otcóv, nebyli bychom jich tovařišie Krist. 83ᵇ; bychme byli ve dnech otcóv našich, nebyli bychme tovařišie jich Koř. Mat. 23, 30, nebihmi bili t. j. ne bychmy byli non essemus GlossJag. 92; (bóh) chce, abychom jemu poplatili Štít. uč. 34ᵇ, (ſſlibychom Nudož. 49ᵃ atd., bychom nesli, bychom byli nesli atd. Us. spis. a namnoze také ob. - Novotvar by-jsme atd.: biſſmy jemu práva dopřáli List. z r. 1549 (Perw. 47, česko-pol.); a nonnullis etiam dicitur byſme, ſſlibyſme Nudož. 49ᵃ; abyſme Froz. 39, abygſme Axlar 260ᵃ, byſme řekli Nitsch 187, aby gſme se třásli t. 106, aby gſme ſpali t. 117, co byſme řekli VesA. 25ᵇ, aby ſme BílD. 3, abyſme BílA. 89, aby šli sme Labem Kollár. Básně 1862 str. 93, aby jsme vynesli na světlo ČČMus. 1872, 430, bysme nesli atd. Us. ob., my bysmy radi uvěřili Suš. 40. V ČČMus. 1848, I. str. 401 tištěno v listě Husovu: aby jsme živi podle zákona...; omylem, v rkp. jest: aby jsúce živi, v. Polívka, Dvě povídky 97. - Flexe zanedbána a tedy jen by,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).