Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<391392393394395396397398399>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Participium -nt: přějě, přějúc- atd., psl. prêję, prêjontj-; na př. doprziegie nám Hrad. 13ᵇ, neprſieyucze AlxBM. 7, 4 atd., nč. přeje, přejíc- Us.

Participium -mъ, v č. nedoloženo.

Participium -lъ: přál pl. přieli atd., z prьjal-. Na př. bych przal tobě AlxM. 7, 1, ež mu neprzal svých noh oplákati Hrad. 77ᵇ, by poprzal Vít. 89ᵃ, by doprzal ML. 26ᵃ, otec popržal mi Tand. 77ᵇ, téhož bych przala rodu svému DalC. 39, z závisti jste j’mu neprzieli Hrad. 51ᵇ, by jemu przyely DalC. 34, ſmyely sú sě mně ŽWittb. 21, 8 atd.; aby jim toho przyel Vít. 55ᵇ, vítězstvie nám poprziel Alxp. 59. bych mu priel škody jeho t. j. přiel Baw. 35ᵃ, abych jim toho dopřél Koz. 393; přál, přáli Us., přáł, přáli BartD. 1, 29 (pomor.), přał a přoł (ze přáł) t. 130 (laš.) atd., slc. prial; příl, příla, přílo pl. příli chod. 34 a chodHan. 216, příl, příla BartD. 2, 115 (slavk.), t. 2, 106 (letov.) a j., příł t. 1, 7 (zlin.) a j.; zkrác. smjał sa t. 1, 43 (hroz.), smil se t. 2, 99 (vyšk.), přil t. 2, 200 (třeb.) a j., přeł t. 1, 130 (laš., příbor.).

Participium -ъs: přáv, přievši atd., z prьjav-. Na př. čáróm sě poſmaw Pass. 351, svéj hospodě sě naſmyewſſye DalC. 3, naſmiewſie DalHr. tamt.; (Přěmysl) uſmyew ſye počě Smila tázati DalC. 76, tomu sě zaſmiew vecě Pass. 211, Theofilus zaſmyew sě vecě Vít. 90ᵇ, vece Daniel zaſmyew ſye Pror. Dan. 4, 6; přáv pl. přávše, smáv se pl. smávše se Us.

Participium -nъ: přán pl. přieni, z prьjan-. Na př. aby wyſman byl KolŘ. 59 (1677); přán, přáni Us.; milosti mi od boha dopřiené nezamlčím Kar. 9, má leno býti Brig. 161ᵃ, aby doprzino bylo KolČČ. 423ᵃ (1569), není dopřjno Beck. 1, 450; vedle toho také novotv. -t: (krev) wileta jest EvOl. Mat. 23, 35, má v ňe (osudie) něco leto býti Brig. 155ᵃ, má to dopržato býti KolŘ. 94ᵃ (1677), latý BartD. 1, 46 (lhot.).

Substantivum verbale -nie, z -nьje: přienie atd.; na př. ižádné zaſmyenye ML. 89ᵃ, nemámy ſmienie a utěšenie Hug. 171, čas plakánie a čas ſmienie ridendi Ol. Ekkl. 3, 4, doprzinij mého KolČČ. 188ᵃ (1553); s přehláskou zrušenou nč. přání, smání Us., přání BartD. 2, 152 (slavk.).

Slovesa jednotlivá s kořenným -ьj, -êj.

-křěju, okřěju, okřieti nč. okřáti, stsl. inf. okrijati in se reverti (praes. okriją). Praes. okřěju atd: všichni okrzyegy Pís. XIV st Perw. 2, okřeji, -u atd. Us. – Novotv. -kři-: vukřijo BartD. 2, 180 a 196 (tišň.), vukřije t. 160 (brn.) a j., podle inf. okříti atd. – Impt. okřěj atd.: okřej Us.; dial. okřé BartD. 2, 165 (brn.), a novotv. jako v praes.: vokřij a vokři t. 92 (nezam.). – Aor. okřiech: (král) potom okřie Trist. 403. – Inf. okřieti atd.: okřéť BartD. 1, 77 (může se míti za starožitné i za novotvaré),

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).