Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<372373374375376377378379380>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

beřěte, z psl. berête, nedochováno: za to je beřte, na př. sberzte ŽKlem. 49, 5, berzte sě ote mne Krist. 42ᵃ, sbeřte lid Br. Jer., 4, 5 atd.; beřte Us. spis.; berte Us.; dial. -ťe atd. jako v praes. indik.

Imperfektum bývá zde dvoje: a) podle praes. a b) podle inf. Tedy a) beřiech atd., na př. když Jezus Kristus sě berzyeſſye i v duom mateře své jdieše ML. 34ᵇ, jej (Hynka z Dubé) Dětřichem Berúnským zowyechu DalC. 73, Soběslav jeho (ciesařě) ždieše DalJ. 68 (z rkp. P, rým: jdieše): b) brách atd., na př. sv. Alexius almužnu braſſe Pass. 324 a j., ty řěči matka božie na mysl braſſe Krist. 26ᵃ, zwaſſe Pass. 164, (Maria) u hrobu zdaſe Hrad. 30ᵇ, Durink svého času zdaſſe DalC. 98, (sv. Ľudmila) smrti zdaſſe t. 26. Srov. a) stsl. berêachъ a hluž. i dluž. bjerjech Mucke 547, a b) srbch. brah. Tvary druhu a) mají v češtině dokladů několik a již z doby staré, proto nelze jich klásti mezi novotvary uvedené a vysvětlené v § 26 č. 1.

Aorist brach atd., psl. bьrachъ Na př. jeden rytieř ſye obra, do Čech ſye bra DalC. 67, každý sě tam bra Kat. v. 1147, Sebrachu sě všěchna říšě Hrad. 12ᵇ, rúcho zeprachu Comest. 83ᵇ.

Tvaryjmenné.

a) Infinitiv bráti psl. bьrati. Na př. chceme-li braaty sě k tomu povýšení Štít. ř. 233ᵃ, draaty a hrýzti maso t. 136ᵇ atd.; nč. bráti a brát Us., dial. , -ci atd., jako v § 58 a).

b) Supinum brat, psl. bьratъ. Na př. jěď brat lúpeže Ol. 4. Reg. 3, 23, poďte zrat Pror. Isa. 56, 9, žena byla prat ušla Aesop Jg., chodila tkat plátna Ben. Tob. 2, 19.

c) Participium -nt: bera, berúc-, psl. bery, berątj-. Na př. bera sě k iherusalemiu ApŠ. 75, Smil s své hlavy vlasy dera vece DalC. 76, zzuowa krásné panny NRada 868, zuowa chudé ChelčP. 171ᵇ, toho kacieřem nazowucze t. 121ᵇ atd., nč. bera, berouc- Us. – Mylnou analogií bývá také -e, -íc-: zowyczy jě k sobě Vít. 83ᵇ, ML. 12ᵃ, Karel psal praesidentovi zove ho ke dvoru svému, aby uslyšel zprávu Malý-Amerika 4, 413.

d) Participium -mъ: stsl. beromъ, v č. nedoloženo.

e) Participium -lъ: bral, -a atd., psl. bьralъ, -a atd., jako při vz. V. 1ᵃ v § 147, e). Dial. zdlouženo: zebráł. BartD. 1, 201 (val.), sebrál t. 2, 151 (slavk.) a j.

f) Participium -ъs: brav, -vši, -vše, psl. bьravъ atd., jako při vz. V. 1ᵃ v § 147, f).

g) Participium -nъ: brán, -ána atd., psl. bьranъ atd., na př. pozwan sa Jid. 127, sukně tkana Hrad. 89ᵇ atd., jako při vz. V. 1ᵃ v § 147, g).

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).