Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<370371372373374375376377378>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

chyšču t. 2, 233 (kunšt.) a j.; místy je jen -s-cu, vlivem inf. -s-tati atd.: chystati – chysce BartD. 1, 259 (frýd.), šústati – šúscu t. 79 (rožn.), šusceš Lor. h.-ostrav. 65.

3. Vzor a) bráti, beru, – b) kovati, kuju.

Sem patří slovesa třídy páté, jejichžto kmeny infinitivní i praesentní utvořeny jsou přímo z kořene, tedy slovesa kořenná; a to kmen infinitivní příponou -a, na př. bьr-a- č. br-a-, tъk-a- č. tk-a-, kov-a-, a kmen praesentní příponou dílem -e (-o), na př. ber-e-, tъč-e- č. tč-e-, dílem -je (-jo), na př. ku-je-, z kořenů ber- pův. bher-, tъk- pův. tuk-, a kov- n. ku- z pův. koṷ [srov. Lesk. I. A. b) 1. a I. B].

Podle rozdílného kmene praesentního dělíme slovesa sem patřící ve dvě skupiny, zastoupené ve vzorech 3ᵃ bráti, beru, a 3ᵇ kovati, kuju.

3ᵃ bráti, beru.

Tvary vzoru tohoto jsou

praesens indik.:

sg. 1. beru

2. béřeš

3. béře

du. 1. béřevě, -va

2. béřeta

3. béřeta

pl. 1. béřem, -me, -my

2. béřete

3. berú, -au, -ou;

imperativ:

sg. 1. –

2. 3. beři, beř

du. 1. beřvě

2. 3. beřta

pl. 1. beřme, -my

2. 3. beřte;

imperfektum:

sg. 1. beřiech atd., jako vediech atd. v § 53; a

brách atd., jako délách atd. v § 142;

aorist:

sg. 1. brach

2. bra

3. bra

du. 1. brachově, -va

2. brasta, -šta

3. brasta, -šta

pl. 1. brachom, -me, -my

2. braste, -šte

3. brachu;

tvary jmenné:

inf. bráti; sup. brat;

participium

-nt: bera, berúc-;

-mъ: –;

-lъ: bral, -a atd.;

-ъs: brav, -vši, -vše;

-nъ: brán, -a atd.;

subst. verb.: bránie, nč. braní.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).