Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<301302303304305306307308309>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pokusimy, čsoť mohú učiniti DalJ. 8 podle rkp. V, pojděte a zatratimy jě disperdamus ŽWittb. 82, 5, uczynymy faciamus t. 73, 8, vczinimy sobě věži faciamus Ol. Gen. 11, 4, ſehltymy jeho deglutiamus t. Prov. 1, 12, sejděm k nim a tu jich hlahol pohanyme confundamus BiblH. Gen. 11, 7, otočmy je zedmi a utvrdime tvrzemi roboremus Hlah. 2. Par. 14, 7, pochwalyme hospodina a bohu buď dieka Hod. 25ᵃ (v kontextu je svědectví, že je to impt.), t. 27ᵃ, t. 28ᵃ, řkúce: alleluja chwalyme boha t. 26ᵃ (též). Vynecháním samohlásky prosme, -my: modlme sě adoremus ŽWittb. 94ᵃ, 6, wymyſlme nějakau chytrost Br. Jer. 18, 18, pokuſmy DalC. 8, otočmy je zedmi vallemus Hlah. 2. Par. 14, 7, modlmy sě Ol. Tob. 8, 4 atd., prosme Us., młaťmy BartD. 1, 128 (laš.). Analogií -ěm atd.: my nemſtiem sebe Ol. Jud. 8, 26, modlem sě adoremus ŽKlem. 94, 6 atd., modleme se, mstěme, ctěme, posilněme, nedražděme, polehčeme, obměkčeme atd. Us. Dial. -mè atd., jako v praes. indik.

Plur. 2. 3. prosite, psl. prosite: poſtawite jej a chwalte ŽKlem. 89ᵇ, wzwelbyte hospodina magnificate ŽWittb. 33, 4 marg., sěmo blíže przyſtupyte a u mne masti cupyte Mast. 270 a 271, poproſſite boha Hrad. 20ᵇ, obratite súd, obratite súd a k bohu sě nawratite t. 52ᵇ, jenž v manželství přěbýváte, veždy v čistotě bydlite, tak sě bohu přiblížíte t. 119ᵇ, neuwalite sě v hřiech ne involvamini Ol. Num. 16, 26, przyhotowyte pokrm praeparate Otc. 137ᵇ, modlyte sě orate t. 195ᵃ. Vynecháním samohlásky proste: trubte buccinate ŽGloss. 80, 4, ŽWittb. tamt., ani sě dyute, že zlí prospěch jmajú Túl. 12ᵇ, wyerſte Mast. 47, puſte (pustiti) t. 40; modlte sě ŽKlem. 18ᵃ, modlte se Br. NZák. 15ᵃ, pomyſſlte na to AlxV. 1325, pomyſlte Háj. 445ᵇ, bydlte s námi Ol. Gen. 34, 10, tu bidlte Koř. Mat. 10, 11; poſylňte sebe Háj. 52ᵇ, poſylňte je Br. Zach. 8, 9, málomocné ciſtte Koř. Mat. 10, 8, wycżyſṫte Ben. 2. Par. 29, 5, očiſṫte ſe Br. Isa. 52, 11, ani sebe drażdte řečí ŠtítOp. 373, shromażďteż Ben. 1. Reg. 14, 38, shromažďte ſe Br. Isa. 48, 14, křepčte t. Jer. 46, 9, polepſſte cest svých t. Jer. 7, 3, poſſetřte t. Jer. 2, 10, opatřte se Drn. 62 (313), popatřte Br. Isa. 51, 6, má slova jim wygadrzte BrigF. 132 atd.; trubte, divte se, věřte, pusťte, posilňte (v. -ěte), polepšte (též), šetřte, patřte atp. Us. Analogií -ěte, -ete: wiprazdniete exinanite ŽGloss. 136, 7, wyprazdnyete wyprazdniete (sic) ŽWittb. tamt. (-ěte bylo tedy již ve společné předloze těchto dvou žaltářů), uprazdnyete ſie ŽKlem. 46, 11, welbiete hospodina t. 33, 4, czſtietez jej Hrad. 115ᵃ, modlete sě t. 79ᵇ, ŽKlem. 95, 9, bydlete v zemi a služte Pror. 90ᵇ, vizte a zahanbyete sě t. Isa. 26, 11, kupcziete negotiamini Ol. Gen. 34, 10, spatrzietez a vizte t. 1. Reg. 23, 23, mrtwyete údy vašě mortificate Koř. Kol. 3, 5, zatmyete ſie oči jich obscurentur t. Řím. 11, 10, zahanběte ſe Br. Ezech. 36, 32 atd., ctěte, prázdněte, zahanběte, mrtvěte atd. Us. Za -te je dial. -ťe atd., jako v praes. indik.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).