Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<142143144145146147148149150>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Aorist.

a) Aorist silný: nes psl. nesъ. V č. bývá slabika kořenná někdy zdloužena: nés-, léz-, a zúžena: nýs-, líz-. – Sing. 1. nes, psl. tiesъ: nalez kroniku u Boleslavi inveni Dal. úv. III (za to v jiných rkp. nálezech a nalezl sem), nenalez non inveni ŽWittb. 68, 21, nalez Davida sluhu mého inveni ŽPod. 88, 21. – Sing. 2. 3. nese, psl. nese, na př. naleze to dievčie rada DalC. 14, (lvice) vzemši jedno své kotě i wynyſe je velmi tišě OtcA. 399ᵇ, przigijde i naléze Ben. Jan. 11, 17, káza jemu do peci vlézti an ihned nic nepomeškav wlyze w pecz OtcA. 314ᵇ, an nic nepomeškav do peci wleze OtcB. 111ᵃ (místo stejné s předešlým), inhed wzpyſſtie ten had a jí z úst wylyze OtcA. 380ᵇ, (had) jie z úst wyleze OtcB. 138ᵇ (místo stejné s předešlým), potrzieſſe sě země, skály sě počěchu sědati Hrad. 92ᵃ atd. – Du. 1. nesově, -va, stsl. nesovê (-va), – du. 2. 3. neseta, stsl. 2. -ta, 3. -te, – plur. 1. nesom, psl. nesomъ, – a plur. 2. nesete psl. nesete nemají v č. dokladu. – Plur. 3. nesu, psl. nesą, na př. dievky nalezu jednu radu DalC. 13 když sě koráb roztroskota, tu nají jedni přievozníci nalezu Pass. 291, když bochnec przyneſu, svátý Petr vecě t. 296, anděli to tělo vzechu i neſu je na tu horu Kat. v. 3464, všichni údi sě wztrzaſu Hrad. 145ᵃ, (Čechové) z Polsky sto vóz zvonóv wywezu, jiných klenotóv mnoho odtud przywezu DalC. 43 atd.

b) Aorist slabý, střídný se stsl. nêsъ tuli, z pův. nēk-s-om, v č. není.

c) Aorist slabý sing. 1. nesech, stsl. nesochъ, na př. nálezech inveni Ol. Cant. 3, 4, nalezech DalJeš. úv. III, já ſie zſtrzeſech Nikod. 74ᵃ; – sing. 2. 3. nese jsou tvary aoristu silného; – du. 1. nesechově, -va, stsl. nesochovê (-va), nemá zde dokladu; – du. 2. 3. nesesta, -šta, stsl. 2. nesosta, 3. -ste, též; – plur. 1. nesechom, stsl. nesochomъ, též; – plur. 2. neseste, šte, stsl. nesoste, též; – plur. 3. nesechu, stsl. nesošę, na př. Egyptští.. nalezechu jě Ol. Ex. 14, 9.

Tvary jmenné.

a) Infinitiv nésti, psl. nesti; na př. bude je hryzti červ ŠtítOp. 420, kaž jablek natrsiezty Jid. 80 atd., nč. nésti, vézti atd. Us.

Slabika kořenná je dlouhá. Na př. by mohl neeſty Štít. ř. 98ᵇ, by bylo lehko neeſty břiemě t. 100ᵃ, chtiec napaaſti svú vóli t. 125ᵇ, přinésti, dovézti atd. Us., nést, vézt BartD. 1, 53 (dol.), nésť t. 76 (val.), niésť t. 44 (břez.), slc. niesť (= niésť), ňésc BartD. 1, 42 (hroz.), nýst t. 2, 160 (brn.), nýst, vízt, přinýst, dovízt atd. Us. ob.; také krátce vyslovované nysť BartD. 1, 82 (hran.), niść t. 100 (laš.) atp. svědčí kvalitou svých samohlásek v slabice kořenné, že tu bývala délka. – Vedle toho bývá však řečená slabika v nářečích také krátká, na př. nest chod., nest BartD. 2, 100 (drah.), paść, pašč t. 1, 124 (laš.). – Jako v § 58 a).

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).