Šolc, František: Některé památky...

Městské muzeum a knihovna Čáslav (Čáslav, Česko), sign. MLP/1667, 17 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
[7v]číslo strany rukopisu

Dne 2. julícizojazyčný text o půlnoci na Pannu[r]Pannu] Panu Mariji navštívení [v]text doplněný editorem 1733. roce v Lipčanech hrom udeřil a tvrz, ovčárna, kravíny, dvůr a mnoho[23]škrtnutý text: jinšího shořelo. Též i jinde na mnoha místech slyšeti bylo, že by ohně od hroma byly.

Itemcizojazyčný text také sem neopominul, abych tuto v paměť neuvedl, že v tomto 1733. mnoho pánův velkých vymřelo. Arcibiskupové praští tři, po sobě nedlouho trvali, též i kanovníkův kolik. A světských pánů též podobně, mezi nimiž také pan hrabě Černín, král polský a jinší, ani tuto pro dlouhost nestavím[s]nestavím] Naeſtawim. A někteří, tak jak bylo slyšet, museli umřít, že sou se u císaře spronevěřili a[24]škrtnutý text: ňáký srozumění a aliencí s Francouzem měli.

Itemcizojazyčný text dne 10. julícizojazyčný text v Syrovátce hrom zabil v mašteli koně. A maštel a kůlny, též stáje shořely. A praví se, že ten den sedumkráte hrom udeřil.

Itemcizojazyčný text dne 11. julícizojazyčný text v Novým Městě u Chlumce hrom udeřil a tři husy zabil. A sedum děr do země udělal takto: [#]obrázek nebo jiný grafický prvek. A podruhý do rybníka nedaleko toho udeřil, až na kolik sáhů voda vystříkla. Což hrubě mnoho téhož roku se o hromu povídá.

[8r]číslo strany rukopisu

Itemcizojazyčný text dne 21. julícizojazyčný text v Městci Heřmanovým hrom zabil jedno děvče a krávu najednou, nebo to děvče tu krávu páslo.

Itemcizojazyčný text dne 23. septembercizojazyčný text v městečku Chotěšicích[t]Chotěšicích] Chotieſyczych okolo hodiny osmý uvečír zňalo se ze stodoly Václava Knejska a vyhořelo statkův a domův 28. Nevědouce až dosavad, odkud by takový oheň aneb kdo by zapálil. A před 14 lety také dva hrozný ohňové v témž městečku byly. Kostel, fara, zvony a tři díly městečka shořely. A zde v Chlumci šturmovali. Myslili, že to snad v Pamětníku hoří, a to je 4 míle.

Itemcizojazyčný text dne 6. oktober annocizojazyčný text 1733. okolo hodiny 7. sedmý[25]škrtnutý text: navečír v Heřmanovým Městci jedna bába ve stropě cvrčky hledala a ňák nevopatrností zapálila. Takže 32 domy, též věž a kostel shořely, rathaus též, kterej byl teprva nedávno vystavěnej. Též 4[26]škrtnutý text: zvony, který sou na té věži byly, se rozpustily.

V měsíci novembru přišly císařský poručení, aby země česká dala regruty vojáky 16 000, což také i se stalo. A jistý dni sobě řekli: „Kdy sou takový regruty bráti měli?“ Nejvíce sice brali ty, na který ňáký zábavy měli, i mnoho mužů od žen. Dost pláče a naříkání bylo od rodičů pro děti a od žen pro muže, a od dětí. Až srdce nad tím bolelo. Z chlumeckého panství dali 33…[27]ořezaný text.

X
rPannu] Panu
snestavím] Naeſtawim
tChotěšicích] Chotieſyczych
23škrtnutý text: giſ
24škrtnutý text: nie
25škrtnutý text: w Heřž
26škrtnutý text: Zwok
27ořezaný text
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).