Šolc, František: Některé památky...

Městské muzeum a knihovna Čáslav (Čáslav, Česko), sign. MLP/1667, 17 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
[2v]číslo strany rukopisu

Itemcizojazyčný text jminulého roku 1731. též v Bludech na ohradě pět volův hrom zabil panských.

Od svátkův Svatodušních až do 10. julí annocizojazyčný text 1732. tak pořáde ustavičný dešťové byly, že ani jeden den neprošel, aby byl bez deště, než pořáde den jako den pršelo. Lidé nemohouce sena kliditi, nebo[3]škrtnutý text: všude moc vody po lukách rozlitý bylo a rybníkův se mnoho semotam potrhalo, takže škod na mnoho tisíc bylo. A vobilí všecko od dešťův v zemi leželo. Že ale[4]škrtnutý text: odkvetlo[d]odkvetlo] od Kwetlo kwetlo, tak předce uzrálo. Ale jak sena, tak žeň obilná jedním krátem obojí klizení přišlo.

Léta Páně 1732. dne 28. julícizojazyčný text Jeho císařská a královská Milost Karel šestý, též císařovna paní, ráčily okolo hodiny[5]škrtnutý text: osmý do Chlumce přijeti, kdežto se slavně střílelo a troubilo, též světla od dolejšího starýho zámku až nahoru[6]škrtnutý text: k novýmu zámku Karlskronu hořely. Nato na druhý den honbu pod tímž zámkem novým v kraji lesa, kdež zvěř zav[3r]číslo strany rukopisuřena byla, držel. A tři celty tu též postaveny byly. Z jednoho Jeho císařská Milost a z druhýho císařovna střílely, z třetího kavalíři koukali. A tu hned podvakráte, ráno a uvečer jenom, spolu[7]škrtnutý text: 150 kusův malých a velkých zabili. A to štyrykráte honbu na Chlumci drželi. Nato na druhý den legát, anebo počtovtr[e]počtovtr] Potcžowtr, španihelskej přijel. Však ale žádný audiencí hned neměl. Dne 31. julícizojazyčný text zase král pruský brandeburský skrze Chlumec jel a ve voboře kraderubský s Jeho císařskou Milostí[8]škrtnutý text: obědoval. Na tý pak naháňce s hradeckýho[9]škrtnutý text: kraje lidu se sešlo 1 300 a koňstva 1 200. Při těch štyrech naháňkách, aneb honbách, zvěří zabito (jelenů, laní, telat, kanců) totiž 507. Takovou zvěř ihned pan hrabě Khynskej semotam rozdal. Dne 1. augusticizojazyčný text zase odjeti ráčili, zase do Prahy. 31. julícizojazyčný text, totiž na den svatého Ignácia, Její[f]Její] Geho Milost císařovna ráčila slyšeti v loretě litanije o Panně[g]Panně] Panie Mariji.

Itemcizojazyčný text též 1. augusticizojazyčný text v městě Čáslavi na poli v maddeli žita hrom zabil jednoho pana radního (jmenoval se pan Ciran, mladej pán, asi 40 let) a půldruhýho sedumnáctníku mu v kapce rozštolcíroval, což vskutku pravda jest.

X
dodkvetlo] od Kwetlo kwetlo
epočtovtr] Potcžowtr
fJejí] Geho
gPanně] Panie
3škrtnutý text: wſſe
4škrtnutý text: od Zralo
5škrtnutý text: 8
6škrtnutý text: knowywy
7škrtnutý text: 100
8škrtnutý text: tež SCzyſařžownau
9škrtnutý text: Pan
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).