Šolc, František: Některé památky...

Městské muzeum a knihovna Čáslav (Čáslav, Česko), sign. MLP/1667, 17 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[6v]číslo strany rukopisukromě: bydžovskej magistrát těm pohořelejm daroval 100 zlatých a pan hrabě Tratmunstorf litomyšlskej také 50 zlatých. Město podle přísah složených před krajským hejtmanem svý škody na 36 600 šacovali a záduší, věž a zvony na 8 000 tisíc počítá. Nota benecizojazyčný text: Po bedlivém vyšetření a egzamenu dali ty pacholky všecky tři na vojnu.

V témž roce 1733. od Svatosti papežský jistí duchovní jezuvité po světě vysláni byli, aby lid k pokání zbuzovali a napomínali. Kdežto také dne 7., 8. a 9. byli a tam lidem vejřečně[p]vejřečně] wegřžewnie vprostřed kraderubský vobory kázali a na lešení mše svatý sloužili, a plnomocný odpustky udělovali, což mnoho tisíc lidu za nima šlo. A to snad proto, že ten rok příští, totiž 1734., [7r]číslo strany rukopisujest těmito slovy od mnohých let prorokovaný, totiž: „Dum Marcus pasca davit, Antonius pentecostes caelebravit, Iohanes corpore stabit, Boaemia vel Polonia ve clamavitcizojazyčný text.“ Jest takto: když se trefí svatýho Marka na Hod Boží velkonoční a svatej Antonín svátky[22]škrtnutý text: Svatodušní, a svatého Jana na Boží tělo, tenkráte že česká neb polská země „běda!“ křičeti bude. Což oni snad proto lid k pobožnosti napomínali.

Itemcizojazyčný text v témž roce 1733. máje měsíce tak veliký mrazy přišly, že ovoce všechno, žita na větším díle pomrzly, anobrž i lesní stromové, tak téměř třetí díl, zůstalo od mrazu[q]mrazu] Mrzu spáleno, jako v zimě, když listí již odpadnouti má, obvzláště duby nejvíce.

Léta 1662. v 18. máje, menovitě na Boží vstoupení, napad sních štvrt lokte zvejší. Pomrzlo obilí všecko.

Léta 1674. na Květnou neděli jezdili také na saněch na mnoho mil.

X
pvejřečně] wegřžewnie
qmrazu] Mrzu
22škrtnutý text: Swatoſſ
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).