Šolc, František: Některé památky...

Městské muzeum a knihovna Čáslav (Čáslav, Česko), sign. MLP/1667, 17 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
[8v]číslo strany rukopisu

Dne 12. decembriscizojazyčný text jel taky skrze Chlumec na počtě král saskej, kterej měl býti tenkráte králem polským, a jel do Polska tajně, nebo byly hrozný téhož času roztržitosti strany Stanislava.

Dne 15. decembriscizojazyčný text v Kutný Hoře byla bouřka[u]bouřka] bauřžſka, kdežto hrom udeřil do kostela a tam ševcům korouhev roztrhl a na věži u hodin něco potřískal a na kompasi deset a jedenáct očadil. A v Čáslavi též udeřil [v]text doplněný editorem ten den a [v]text doplněný editorem tu hodinu také do věže.

V témž roce docházejícím[28]škrtnutý text: 1733. král franckej dobyl zem majlandskou, jinak vlaskou, skoro celou. A tam velký škody činil, města pálil a lidé mu museli hrozný daně platiti. A to se mstil skrze svého thána Stanislava, že ho nechtěl náš císař králem polským svoliti, kterého předci někteří Poláci na království korunovali. Však ale ihned odjeti musel s Polska, snad by ho byli zastřelili.

Itemcizojazyčný text s francouských vojákův jeden tam ve Vlaších obraz Panny Marije u přítomnosti jiných vojákův obíral, která měla mnoho drahých drumpantův a na rukouch zlatý prsteny, který když strchnouti chtěl, nemohl. On jí jednu ruku uťal, z kterýžto pořáde se krev hojně leje a teče, což všem lidem bolestivý jest.

[9r]číslo strany rukopisu

Tento rok 1734. jest sice strašný, a to proto, že od dávna jest prorokovaný latinskýma termínama, které vejše na listu…[29]chybějící číslo k nalezení jsou. Bože, rač to zlé od nás odvrátiti a dáti nám svatej pokoj.

Dne 12. februarícizojazyčný text v městě Čáslavi o půlnoci hrom opět do věže uhodil, však ale žádné škody neudělal, toliko jen u zvonečku provaz spálil. To všem lidem k podivení jest.

Dne 19. februarícizojazyčný text zase jeden zvon novej po shoření na věž vytáhli, kterejžto váží 700 liber.

V měsíci marcicizojazyčný text dne 9. zase brali na vojnu všudeš, kde koho mohli dostati. Synkové všecky i také mladý muži se rozutíkali a po lesích byli. Pláče, naříkání od matek a od rodičů bylo, až srdce bolelo. Dost nevinnýho vzali, který jakživ nic neudělal.

Dne 12. juní annocizojazyčný text 1734. v Chlumci zase druhej zvon na věž vytáhli, kterej váží 13 centnýřů, a 2 kameny. A hned s ním[v]ním] Smim ten den [v]text doplněný editorem poledne zvonili. Bylo právě před svátky Svatodušníma v sobotu. Koval ho ten zvon Václav Procháska. A zhlaví dělal na ty zvony Jiřík Křížek kolář. A vazbu dělal Jan Havíř soused žiželskej, tesařskej mistr.

X
ubouřka] bauřžſka
vním] Smim
28škrtnutý text: 1333
29chybějící číslo
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).