Šolc, František: Některé památky...

Městské muzeum a knihovna Čáslav (Čáslav, Česko), sign. MLP/1667, 17 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
[17v]číslo strany rukopisu

Léta 1623. v český zemi drahota byla. Pšence byla za 40 zlatých strych. A žita za 22 zlatých strych. A ječmen po 22 kopách strych.

Dne 7. septembris 1736. třetí zvon velkej, kterej váží bez hlavy 25 centnýřů, na věž vytáhli a Kristu Pánu[53]nejisté čtení zvonili právě ten den před Narozením Panny Marije.

Na Svatý hoře shodů se počítá s Příbramě až nahoru 334 v tomto roce 1734.

Dne 3. aprilis annocizojazyčný text 1734. voda pozdvihla celej splav Hučavej. A byl teprva novej. Lidé říkali, že to musel čert udělat, nebo to k podivení bylo.

V roku 1670. u Vopuky taky voda vzala splav celej i z gruntem.

V Praze u Svatýho Víta zvon váží velkej 275 centnýřů a srdce 13 centnýřů.

V roku 1680. Jeho císařská Milost Leopold první toho jména jel skrze Chlumec a také v Chlumci noclehoval. A kadykoliv jel, všudeš za sebou mor nechával. I také zde v Chlumci mnoho lidu vymřelo.

X
53nejisté čtení
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).