Šolc, František: Některé památky...

Městské muzeum a knihovna Čáslav (Čáslav, Česko), sign. MLP/1667, 17 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
[3v]číslo strany rukopisu

Itemcizojazyčný text dne 30. augusticizojazyčný text roku minulého 1731. zde v Chlumci o jarmarce jistej kupec pravil jistému člověku, že by mu byl měl něco ukrásti a nato ho poručil vésti do šatlavy. Tak ho[h]ho] takhho zavřeli v hrdelní světnici. On v ňáký čtvrthodině se na kládě[i]kládě] Cladie oběsil. Třetí den ho k šibenci odvezli na káře a tam ho rozčtvrtili a zahrabali.

Dne 20. september annocizojazyčný text 1732. na panství opočenském, též na jinších panstvích okolních, jakož také z města Dobruši někteří proti víře křesťanský katolický, kterou sám Duch svatý osvítil, se opovážlivě pozdvihli a žádali, aby se jim dovolilo, aby oni sobě mohli svý peleše, predikanty a kostely stavěti a v nich pod obojí přijímati, že nežli od toho předsevzetí odstoupí, že snáze ze sebe řemeny dají dříti. A to jistej kantor, kterej snad trošku číst uměl, a jeden mlynář, kterej někdy[10]škrtnutý text: vyučenej byl zlatnictví, ten sobě vyryl sekrýt brandeburskýho krále, a ten kantor napsal list, jako by od téhož brandeburskýho krále byl. V témž listu bylo, že ten brandeburskej král [s]text doplněný editorem svým lidem 8 000 tisíci příde na pomoc, což všecko jen sama lež byla. A lid [4r]číslo strany rukopisutady k pozdvižení přivedli, na kterouž rebeliji muselo ihned vojsko s kolika stran táhnouti. Jichž[j]Jichž] giczhž se počítalo těch rebelantů 1 800[11]škrtnutý text: tisíc. Pak téhož kantora a téhož mlynáře dostali a bili, až se všechno přiznali. Pak po dlouhým arestýrování které sou po městech královských rozveženi a arestýrováni byli, pak ortelírováni, některý na galeráž[k]galeráž] Galeraege, některý do cuchthauzu a některý na vojnu, a některý dokonce o[12]škrtnutý text: životy přišli.

V témž roce skrze patenty ostře přišlo, aby cizí penze (albusy, polský grejcary, šestáky, brumly a ty maličký grejcary) všecky vyplemenili. A česká země skrze to na tisíce škod měla, nebo mnoho na nich škodovati museli. Pak potom jenom samý císařský grejcary šly, ani jinšího neuhlídal.

Téhož roku 1732. kosnice nová u Svatý Trojice jest vystavěna a na štyry strany kosti jsou v ní rovnány. Rovnal je Franc Khyk soused chlumecký, mistr zednický. A taky ji stavěl.

V měsíci novembru takové nemoce v Chlumci povstaly a také v některých okolních vesnicích, že hlavy bolení, rýmy, katar velice[13]nejisté čtení lidi se soužili[l]soužili] Sauzſyſllj tak, že museli s tím den nebo dva i tři dni ležeti. A to všecky lidi léčiti se[14]nejisté čtení nedalo.

X
hho] takhho
ikládě] Cladie
jJichž] giczhž
kgaleráž] Galeraege
lsoužili] Sauzſyſllj
10škrtnutý text: wyucženg
11škrtnutý text: Seth
12škrtnutý text: Ziž
13nejisté čtení
14nejisté čtení
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).