Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

nechtějí, užitečné jest přihodnou nějakou purgací k vyhnání zlých vlhkostí přijití, jenž toho času, buďto v žaludku, v střevách i jinde kromě žil vždy se nacházejí, což těmito pilulemi přihodné býti muože.

Pilule obecní

Aloes rosataecizojazyčný text 2/1 5.

Mirobal. citri.cizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 3.

Reubarbaricizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1 5.

Cassiae ext.cizojazyčný text 2/1 5.

Thamarindorumcizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2.

Diagridii des. meaecizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

Masticiscizojazyčný text

Spicaenardi, ana gr.cizojazyčný text 4.

Misce et cum succo rosarum q. s. formentur pilulae mediocres.cizojazyčný text

Těch pilulí muožeš patnácte pojednou na noc přijíti a vínem zapiti, kolikrát koli tělo své budeš chtíti purgovati. Někteří chválí sobě pilule morní, jimž v apatékách pilule pestilencialescizojazyčný text říkají, a jsou k tomu nezlé. Nebo Avicena, Rufus i jiní starší doktoři velmi je vychvalují a Aveneus o nich praví, že jak živ žádného morovú nemocí umřiti neviděl, kdo by jich byl požíval. Pakli se komu mé pilule morní líbí, tak jak já jich sám užívám, muože je dáti sobě připraviti podlé této recepty:

Pilule morní J. V. D.

Aloes rosataecizojazyčný text 2/1 5.

Mirrae electaecizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2.

Croci narat.cizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

Maticiscizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

Reubarbaricizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2.

Sperma Cetecizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

Misce et cum fucco mali citri q. s. formentur pilule paruae, et obuoluantur puluere auri praeparati.cizojazyčný text

Jiné pilule morní obecnější

Pilule morní

Aloes aquis acet. et scabiosae prae.cizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 3.

Mirrae el. lotaecizojazyčný text

Croci, anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

Reubarbaricizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

Masticis gr.cizojazyčný text 5.

Spicae gr.cizojazyčný text 4.

Pul. rad. Diptanicizojazyčný text

Herbae tunicae, ana gr.cizojazyčný text 3.

Misce et cum Syr., Acet., Citri, formentur pilule pestilenciales.cizojazyčný text

Pilulí morních někteří užívají po malu každý den jednou před večeří aneb ráno na čtitrobu a jiní dvakrát

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).