Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Po vyčištění zlého povětří má se nětčím vonným zakouřiti, buďto bilým kadidlem, myrou, jalovcem aneb timto prachem, který podlé toho latinského spisu můžeš sobě dáti v apatéce připraviti.

Prach k kouření

Rosarum rub., sandali albi et citrini, anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2 5.

Olibanicizojazyčný text

Lignialoescizojazyčný text

Storacis cal., anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

Laudani puricizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2.

Mirrae rub.cizojazyčný text

Cinamomicizojazyčný text

Rosmarinicizojazyčný text

Spicaenardicizojazyčný text

Gariophillorumcizojazyčný text

Macis, ana gr.cizojazyčný text 7.

Camphorae gr.cizojazyčný text 15.

Moschi gr.cizojazyčný text 4.

Zuccari candicizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2.

Misce, fiat puluis. Et si quis voluerit, formentur ex eo cum vino aut storace liquida q. s. trocisci, vel candelae additis carbonibus quer cuis aut salicum.cizojazyčný text

Když budeš chtíti v pokoji zakouřiti, tehdy vezmi na nětco čistého uhlí řežavého a toho prachu na ně trochu vsyp a tak kuř podlé tvé líbosti.

Pakli z něho chceš míti trocišky malé, tolikéž na uhlí klásti rozkaž apatékáři aneb svičky k rozžení, takéť je udělá podlé toho spisu.

Voda k kropení

Někdy také budeš moci v pokoji tvém (a zvláště v horko) ruožovou vodou aneb čistou čerstvou vodou, přileje k ní vinného octa, pokropovati. Pakli nákladnější k tomu chceš míti vodu, tehdy vezmi růžové vody žejdlik aneb puol druhého, octa vinného půl žejdlíku, trocišku z kafru, zandalu žlutého a červeného každého jeden kventík, kafru půl kventíku, to spolu smíchej, a zdá-liť se, přidej trochu pižma. Tou vodou krop po lavicích, po stole i na stěny.

Čim se má na zemi stláti

Také jest užitečné časem letním stláti na zemi růži, fiolu, stulík, listí vrbove zelené, kdulové aneb z mladistvého dubí, zvláště když by je ruožovou vodou s octem smíšenou skropil etc.cizojazyčný text

Třetí také věc k tomu potřebná jest, aby všelijaké šaty, kterejch kdo užívá, byly čisté, pěkné a vonné a často byly proměňovány. A protož není zlé, když by jich kdo po zeprání potřebovati chtěl, aby jich prvé tim svrchním prachem aneb nětčím vonným podkouřil aneb mezi nimi nětco vonného měl, jako jest tento prach:

Prach vonný mezi šaty

Karabae al.cizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2.

fol. Mirticizojazyčný text

cort. Citricizojazyčný text

flo. Neumphariscizojazyčný text

Rosarumcizojazyčný text

Violarumcizojazyčný text

Sandali al.cizojazyčný text

citrini, anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

Maciscizojazyčný text

Lignialoes, anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

Crocicizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

Camphoraecizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

Asae dulciscizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5

Moschi gr.cizojazyčný text 5.

Ambrae gr.cizojazyčný text 3.

Fiat puluis. Aut formetur ex eo pila odore cum aqua rosarum infusionis dragacanti, adcizojazyčný textdendocizojazyčný text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).