Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Krátkej spis o morové nemoci, která nyní v markrabství moravském a v krajinách okolních panuje, od Jana Vočehovského, doktora v lékařství, vydanej léta páně M.D.LII. měsíce června

Sapiens dominabitur astris.cizojazyčný text

K čtenáři

Prosím, nediv se tomu žádný, že sem v této knížce, českým jazykem udělané, mnoho recept latinských postavil, což z hodných příčin učiniti musil sem. Jedno proto, že množství kusuo jest, zvláště zámořských, kteří na česko vyloženi býti nemohou a vuobec neznámí sou. Druhé, že těch kusuo nemuož jiný skládati, leč kdo se tomu učil, jakožto apotykáři, a ti ještě dosti s nimi práce míti budou, aby je tak podlé těch recept právě udělali. Třetí pak, obával sem se, abych z bab, z barviřuo, z ševcuo, a z jinejch řemeslníků doktorů neumělých nenadělal, jako jiní učinili. A protož, kdo čeho kdy potřebovati bude, může to na cedulku (jak tam najde) vypsati aneb knížku do apotéky poslati a rozkázati sobě připraviti.

Moudrým a opatrným pánuom, purgmistru a radě města Znojma, pánuom mně láskavě příznivým

Až posavád vždy sem očekával a té naděje byl, vaše opatrnost pani milí, že by někdo z staršich a z těch znamenitějších doktoruo se na to vydati měl a nětco proti této nemoci těchto lét mezi lidmi v tomto markrabství moravském a v krajinách vokolních zhusta všudy proskakujicí a panujicí sepsati i také naučení dáti, kterak by se lidé před ní opatrovati a svého zdraví chrániti, ano také i nemocní v svých těžkostech radu míti mohli, jakož pak toho v pravdě znamenitú potřebu býti uznávám. Neb ačkoli již více nežli dvě léta nemoc tato jest trvala, někde pořídku, a místem velmi

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).