Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

nětco čistého uhlí řežavého a toho prachu na ně trochu vsyp a tak kuř podlé tvé líbosti.

Pakli z něho chceš míti trocišky malé, tolikéž na uhlí klásti rozkaž apatékáři aneb svičky k rozžení, takéť je udělá podlé toho spisu.

Voda k kropení

Někdy také budeš moci v pokoji tvém (a zvláště v horko) ruožovou vodou aneb čistou čerstvou vodou, přileje k ní vinného octa, pokropovati. Pakli nákladnější k tomu chceš míti vodu, tehdy vezmi růžové vody žejdlik aneb puol druhého, octa vinného půl žejdlíku, trocišku z kafru, zandalu žlutého a červeného každého jeden kventík, kafru půl kventíku, to spolu smíchej, a zdá-liť se, přidej trochu pižma. Tou vodou krop po lavicích, po stole i na stěny.

Čim se má na zemi stláti

Také jest užitečné časem letním stláti na zemi růži, fiolu, stulík, listí vrbove zelené, kdulové aneb z mladistvého dubí, zvláště když by je ruožovou vodou s octem smíšenou skropil etc.cizojazyčný text

Třetí také věc k tomu potřebná jest, aby všelijaké šaty, kterejch kdo užívá, byly čisté, pěkné a vonné a často byly proměňovány. A protož není zlé, když by jich kdo po zeprání potřebovati chtěl, aby jich prvé tim svrchním prachem aneb nětčím vonným podkouřil aneb mezi nimi nětco vonného měl, jako jest tento prach:

Prach vonný mezi šaty

Karabae al.cizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2.

fol. Mirticizojazyčný text

cort. Citricizojazyčný text

flo. Neumphariscizojazyčný text

Rosarumcizojazyčný text

Violarumcizojazyčný text

Sandali al.cizojazyčný text

citrini, anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

Maciscizojazyčný text

Lignialoes, anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

Crocicizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

Camphoraecizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

Asae dulciscizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5

Moschi gr.cizojazyčný text 5.

Ambrae gr.cizojazyčný text 3.

Fiat puluis. Aut formetur ex eo pila odore cum aqua rosarum infusionis dragacanti, adcizojazyčný textdendo laudani ad libitum. Aut fiant ex eo trocisci per suffimento, adiecta storace liquida.cizojazyčný text

Ten prach má se do nětčeho pěkného zavázati a do truhly mezi šaty položiti, a budouť líbě voněti. Také z něho může býti pomambre aneb trocišky k kouření, toliko kdo co míti chce, rozkaž apatékaři.

O větru obecním

Kdo by pak ven z domu svého na vítr jíti chtěl aneb musil, a zvláště mezi lidi, takto se má opatrovati. Nejprvé má sobě trochu tváře, vnitř v nose i ruce ruožovou vodou s octem smíšenou aneb tou druhou vonnou vodou nahoře sepsanou potříti.

Druhé má nětco vonného v oustech pod jazykem držeti, jako myru, citvar aneb kůru jabka citrinového aneb dáti sobě v apatéce tyto syrečky udělati.

Syrečky v oustech k držení

Alipte muscataecizojazyčný text

Boli armeni praep. anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

cort. Citricizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

Masticiscizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).