Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Misce et cum mucillagine dragacanti in aqua buglossae facta et parum aceti, fiant trocisci parvi.cizojazyčný text

A chce-li kdo vonnější míti s pižmem, rozkaž sobě těchto nadělati:

Lignialoescizojazyčný text

cort. Citri anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

Boli armeni praep.cizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

Sandali citri gr.cizojazyčný text 7.

Ambrae gr.cizojazyčný text 1.

Moschi gr.cizojazyčný text 2.

misce et cum aqua rosarum mucillaginis dragacanti et parum aceti, formentum trocisci parvicizojazyčný text

Z těch syrečků může jeden vzíti a pod jazykem aneb v oustech držeti, pro ochranu srdce před zlým povětřím.

Třetí má vždy nětco vonného v ruce míti, a to z jedné ruky do druhé přejímajic, k němu částo voněti, jako jest routa zelená aneb toto pomambre.

Pomambre

flo. Nenuphariscizojazyčný text

Buglossaecizojazyčný text

Violarumcizojazyčný text

Rosarum, anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

cort. Citricizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

Maciscizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

Sandali al.cizojazyčný text

citrini, anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 5.

fol. Mirti gr.cizojazyčný text 6.

Crocicizojazyčný text

Garioplul., ana gr.cizojazyčný text 4.

Laudanicizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2.

Camphorae gr.cizojazyčný text 3.

Moschi aqua ros. dissol. gr.cizojazyčný text 4.

Incorporentur cum aqua infusionis dragacanti et fiat arte pila, ligeturque in sindone rubea.cizojazyčný text

Já času morního nejvíc rutěnného octa k té potřebě užívám a jím, napoje čistou hubičku, do jabka z jalovcového dřeva udělaného vundám a k tomu voním. Toho se mohou chudí lidé spolu se mnú dobře držeti a místo pomambré nositi a míti etc.cizojazyčný text

Těm také, jenž přes svět pracují a v hospodách noclehy dělají, radím aby se pílně šatuov ložních, zvláště zašpiněných, varovali a do nich neléhali. Kdož se tehdy podlé toho naučení před zlým povětřím tak opatrovati bude, bezpochyby nebude moci škodně k srdci přikročiti ani snadně skrze ty dírky kožní do těla se vlouditi, a zvláště jestliže tělo k tomu bude zpuosobné, jakož hned uslyšíme.

{III.}textový orientátor Třetí naučení z strany těla a vnitřních vlhkostí

Prvé poznamenáno jest, že ne všickni napořád od tohoto povětří a jiných příčin nakaziti se mohou, než nejvíce ti, kteříž mají těla k tomu způsobná a chopná, jako těla nečistá a zlých vlhkostí k porušení nachylných plná, o nichž Galenus takto praví: Nejvíce (prej) tuto nemoc mívají, kteří jsou zbytečních vlhkostí plní etc.cizojazyčný text A protož jedenkaždý má péči míti, aby tělo jeho k odpírání tomuto jedu vždy zpuosobilé a silné bylo, jsouc čisté a od zlých vlhkosti prázdné. Nebo takto o tom mluví Galenus: Která sou čistá (totiž těla), nemajíce v sobě zbytečních vlhkostí, některa nic, a jiná velmi málo toho zlého čitedlná bývají, a snadně k přirozenému

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).