Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

čtyři časy roční v jich zpuosobu a přirozené povaze divně zjináčí, netoliko rozličné a neslýcháné nové nemoci zbudí, ale i lidi vobojiho pohlaví, mladé i staré, ano také i němá hovada skrz rozličné nemoci z toho světa provodí. A jest se obávati, aby nás ty poslední bolesti neobklíčily a smrt nás nepotlačila. Neb (ať i to doložím) málo lidí zuostane, aby této morní zimnice neokusili aneb zlými, jedovatými nežity, vředy, šlakem a jinými ukrutnými neduhy hlavy, hrdla, ramenů, rukou, břicha, hřbetu, srdce, a zvláště bolestmi noh a hnátuov obtíženi nebyli, jakož ukazuje to znamení Ryb, kteréžto také znamenává smrt rybám a jiným živočichuom vodním. K tomu také ta hrozná konstelací Saturna a Jupitera oznamuje těhotným a rodícím ženám těžké přihody, totižto nečasný porod a veliká nebezpečenství, kteráž netoliko malým dítkám a plodu v životě mateřínem rostoucímu přiházeti se budou, ale také i matkám těžký, prácný a bolestnej porod činiti budou. A tak mnohému dítěti při porodu mátě umře, dříve nežli dítě na svět vydá. A některé z života matky po kusích trhati a ven dobývati budou. Jiné pak dítky v kolébkách brzo zemrou a některé, jakž maličko poodrostou, rychlou a náhlou smrti sejdou, a mnoho jiných nebezpečenství nastane, tak dobře mateřím jako dítkám, a to vše pro toho zlobivého Saturna, jakožto již dosti zhusta vídáme. Ale někteří letošní praktykaři těchto skrytých předešlých věcí nešetří a, prohlédajíce toliko k samým planétám zpravujícím rok tento, dobře nás těší a pokládají dobré, ourodné, zdravé i také pokojné léto býti. Ale zdá mi se, že pochybí a sebe i jiné zmejlí. A protož všech vuobec napomínám, zvláště žen těhotných, aby se na péči měly a ku pánu bohu za pomoc volaly a v čas potřeby s rozumným lékářem radu brály, nebť jim toho potřebí bude.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).