Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

boží, beze všech těch jiných prostředkuo a nakažení povětří pocházející z vuole jeho. A protož sluší věděti, že ta jedovatá pára, jenž času morního bývá, nemuože z samých živluov a z samé takové nezpuosobnosti povětří bez vrchního onoho puovodu, takovou moc do těch nižších těl vlévajícího, pocházeti. A tak v pravdě nemuože jiný žádný grunt a puovod toho vyhledán ani dán bejti nežli z strany těl a světel nebeských na oblohách postavených, kterážto časův předešlých v svém přirozeném běhu velikú překážku měly a v svých přistvořených mocech velice zemdleny byly, od nichž potom povětří, vody a jiné věci, zkazu přijavše, časův těchto v těle lidském vlhkosti nakažují a tuto nemoc vlastně uvodí etc.cizojazyčný text

A to všecko děje se (tak za to mám) z obzvláštního usudku božského. Nebo taková rána samému bohu přináleží a on jí sobě s hladem osobuje i tim vším mocně vládné, jakož písma svatá oznamují. Jaká by pak to těch těl a světel nebeských překážka byla, někteří předešlí hvězdáří, jenž o tom pranostiky vydali, to nam ukazují a nás před časem napomínají, abychom, prohlednúce k vztažené ruce boží, přestali zlého, a k němu se obrátíce, aspoň hněv jeho poukrotili. Nebo jistě ona veliká konjunkcí, neboližto spojení Saturna a Jupitera, jenž byla léta páně 1484., a též to zatmění Slunce v osmdesátém pátém, a zvláště ono veliké spojení planét na znamení Ryb, kteréž bylo léta 1524., kromě jiných menších konjunkcí za našich časuov se zběhlých tepruvá těchto let moc svou (ale měl bych říci: zlost svou) prokazovati a provozovati budou až do léta 1564. a snad i ještě dale. O všech jejich zlostech, které ukazovati budou, nenáleží mi tuto příliš vyčítati, než poručím to raději hvězdářuom do jich pranostik, a toliko o nemocech krátičce dotknu. Nebo to spojení, kteréžto čtyři

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).