Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

O té morové nemoci, co by byla

S pilností sem znamenal a skrze časté zkušení to poznal, že ačkoli mnohé divné a rozličné těžkosti časů těchto na lidech se ukazují a málo kdy jeden nemocný druhému podobně žaluje aneb stůně, však toliko táž a jednostejná nemoc na větším díle všudy vuobec a vesměs panuje. Nebo někdo stuně na červenou, někdo na ouplavici, jiný se těžce dáví a veliké nechutenství má, jiného opět zimnice horká aneb jiné rozličné a potvorné zimnice trápí, někdo má ukrutné sužení v životě aneb ve hřbetu bolest, srdce mdlobu, klání bokuo, hrdla bolest, prým, bolení noh, nespání, smyslu pozbytí, prašivost ne obýčejnou, svrab nerád hojitedlný. Na jiných opět hlízy, pryskejře, žlazy, vředy jedovaté, neštovice morní, fleky škaredé (a zvláště na dětech) se ukazují. Itemcizojazyčný text některé těhotné ženy potracují, jiné nešťastný a těžký porod mívají a některé s velikým životem umírají. A tak rozličně, na někom tato, na jiném jiná těžkost, jakž oznámeno, se ukazuje, a někteří pak i náhle mrou a nenadále životy své skonají. Ale však tyto i jiné všecky těžkosti nemají za nemoc kladeny ani počítány býti. Nebo vlastně nejsou nemoci, ale připadnosti od nemoci, kteréžto se přídržejí a jí následují, rovně jako stín těla. Jaká pak by to nemoc byla a které její příčiny, ano také jaký její puovod, jenž takové hrozné případnosti s sebou přináší, krátce oznámím, co rozumím.

Kdo koli z rozumných a zběhlých lékařuo, toho pílně šetříti bude a ty připadnosti, jenž se při nemocných na ten čas nachazejí, pílně rozvažovati, k tomu puls, urinu a jiná znamení doktorům známá bedlivě souditi, bez pochyby jiného nic nebude moci najíti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).