Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<52r52v53r53v54r54v55r55v56r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

živ svú radú duovoduov obojí strany, nalezl jest za právo, že věřitelóm příchozém bez odporu duovoduov o dluh spoluměšťanóv pro starost času, totiž že jest starší dluh, prvé se má spravedlivé státi z statku dlužníka často řečeného. Nebo poněvadž dlužník mnoho let byl jest z počtu spoluměšťan téhož města a v mnohých přech pečet svú (jakož sú přísežní zvykli činiti jiným lidem prošeni jsúce od nich k listuom, v nichž sú své skutky sepsali na svědectvie, aby pevnost měly) přivěšoval jest, bylo by velmi neslušné, by v svých vlastních skutciech neměl přemožen býti svú vlastní pečetí. Avšak při takových listech, kteříž předcházejí starosti času, totiž kteříž sú starší, pilně znamenáno býti, byl li by duovod nebo slib v nich sepsaný osobný čili skutečný, neb vedlé toho právo a ortelovánie {mění se.}meziřádkový přípisek mladší rukou

Svědectvie dlužníka svému věřiteli jest podezřelé, jelikož k starosti dluhu

Přihodilo se, že když pět věřiteluov žalovali sú na jednoho dlužníka, jeden z nich žádal jest sobě přísudku, jestliže by on skrze dlužníka dovedl, že by jeho dluh starší byl časem, nežli dluhové jiných čtyř, nemá li jemu před jinými zaplaceno býti, ale jiní čtyřie odporně zpět dovodili sú, poněvadž oni starost dluhuov svých věrohodnými lidmi dokázati mohli, takové svědectvie nemá li slušně předloženo býti svědectvie služníka. Usúzeno jest bylo skrze súdce, že v takové příhodě svědectvie dlužníka jest podezřelé, nebo mohl by některý věřitel tajné zřiezenie učiniti s dlužníkem, že by k jeho straně svědčil ke škodě druhým, protož svědectvie hodných mužuov, kteréž sú oni čtyřie k své straně vedli, má radějí slyšáno býti.

Starší dluh prve právo obdrží

Zastaralý {z starosti starší}meziřádkový přípisek mladší rukou dluh ovšem právo obdrží, protož ač věřitel

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).