Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<54r54v55r55v56r56v57r57v58r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Dluhové li prve mají placeni býti či věno slíbené

Odpověd: Jestliže dluh prve jest zašel nežli věno slíbené, tehda žalobník z dluhu radějí má dopuštěn býti k duovodu svého úmysla. Pakli by zpět neb odporné bylo, tehda nebude li věno slíbené skrze dědice vlastnie manželsky pošlé zhašeno, všelijaký dluh potom zdlužený rozumně předcházie. Avšak při věniech zvláštní výmienky, kteréž se často vymieňují, pilně znamenány mají býti, a těch hledaj dále pod nápisy o věniech.

O vazbě dlužníka

Ač by kto druhého pro svuoj dluh v súdu obdržal, nemá li čím platiti, nechce li věřitel bez toho býti, rychtář dlužníka vlastní rukú věřiteli vydaj, kteréhožto ani v studeném miestě ani v horce přílišném nemá chovati, než tolik v železe ručniem. A krmiti jej bude čtvrtú čestí chleba za peniez kúpeného a čisté vody. A pakli kradmo uteče, tehda věřitel kdež by jej koli lapil, svědomím rychtáře vazbú jej bude držeti.

Obyčej chovánie vězně dlužníka

Dlužník nemaje čím platiti bude li dán zárukú od rychtáře tomu, jemuž jest dlužen, chovati jej bude v bezpečném miestě a pevném a zavřeném bez želez a krmiti jej bude málem chleba a vody tak, aby hladem neumřel, aneb jej dá rychtáři, kterýžto z toho, že moci súdné užívá, v kládě jatého púty jej bude věziti. A když čtrnádcte dní pomine, zaplatie podrychtářiemu mzdu, pokudž byl učinil smlúvu, aby jej choval, pod takúto výmienkú puštěn bude a má přiséci na kříži, což robotú svú dobude {a zachová}meziřádkový přípisek mladší rukou a vydělá, že odtud dva penieze sobě schovaje, třetí dá {vati bude}meziřádkový přípisek mladší rukou věřiteli, ač jemu i veškeren dluh zaplatí. A když se to stane, kteréžkoli věci potom věřitel u něho najde, odtud třetí diel vezme, {vězeň nemá dán býti s práva ven 27; zastavení dědictví v dluhu 79}marginální přípisek mladší rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).