Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<51v52r52v53r53v54r54v55r55v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O dluziech jelikožto ku počtu mezi hostmi i domácími

Že často pro počet a učítanie dluhuov strany súdie se, usúzeno jest skrze súdci, že ač by jedna strana od druhé počtu požádala, hned týž počet má se státi odejdúc od stolic súdných. A jestliže by se nesjednávali v počítaní, žalobníku staň se spravedlivé od obžalovaného, a to jestliže obě straně v jednom súdě přísedí. Pakli by jedna strana hostí a z jiného súdu byla, k učinění počtu cíl čtrnádcti dní mieti budú, nadto pak ač by snad jedna strana z jiné země byla a dluhové, z nichž žalují, velicí byli by a z kupectvie a z jiných příčin v dalekých krajinách zdluženi, čas k učinění počtu za šest neděl měj prodlenie.

Dlužník prvé li hostem či domácím dluh má platiti

Když některaký měštěnín tak v rozličných městech, jako i v městě, v němž bydléše, v rozličné dluhy vzdlužil se jest, přišli sú odjinad věřitelé, tehda dlužníka před súd připravivše, žádali sú úsudku, poněvadž listové, jimiž řečený dlužník je o jich dluziech ujistil bieše, prvnější byli by časem, nežli duovodové, kteréž spoluměšťané jeho o svých dluziech sú dovodili, má li se jim prvé z statku dlužníka spravedlivé státi. Ale spoluměšťané dlužníka zpět žádali sú úsudku k své straně, poněvadž oni i dlužník v témž súdu přísedí a zbožie téhož dlužníka právu jich bylo by poddáno a na dluhy, jimiž jest jim dlužník zavázán listovním svědectvím přísežných i jiných mužuov věrohodných tak dostatečným neb sstálým, jakž by v jich právě bylo dostatečno, dokázati a vystaviti chtěli by, nemá li takové jich dokázanie a duovod starosti času, kterúžto věřitelé odjinad přišedše dovodili sú k své straně, vedlé spravedlnosti předloženo býti. Protož súdce pilně pová

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).