Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<53v54r54v55r55v56r56v57r57v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

súdem, téhož dne za slunce má býti zaplacena anebo základ v tom od rychtáře daný hned zajtřejší den s vědomím svědkóv muož prodán býti.

Mohú li staveni býti hosté a lidé z jiného súdu pro dluhy nezaplacené

Některací otázku sú učinili, muož li pro dluhy zaplacené přijato býti svědectvie lidí v jiném súdu sedících, v kterémž sú dluhové zašlí. Jimžto konečně jest odpověděno: Jestliže ti lidé sú dobré pověsti, jich svědectvie má slyšáno býti, nebo ač pravie, že hospodář hostě pro dluhy přemoci má najméně jedniem měštěnínem města, avšak k dovedení dluhuov zaplacených lidé cizí, toliko když sú hodní, svědectvie mohú vydávati, jakož také dluhové v jednom súdu zašlí neb zdlužení v jiném súdu mohú placeni býti.

Dluhové královští a obecní jiným dluhóm mají býti předloženi

Ačkoli při dluziech osob stranních prvost času mocnějšie právo činí, bez odporu však toho dluhové královští a obecní obci měsckých, jakožto steuracizojazyčný text neb pomoc neb lozunk, holdové, dani ungelt nebo clo, mzda od ponuocky a tiem podobní všem dluhóm se předkládají.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).