Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<49v50r50v51r51v52r52v53r53v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sudu z netbanlivosti na líhách, on jej zaplatí. A též forman, když jemu na vuoz bude vloženo, škodu netbanlivým vezením z rozbitie sudu on vedlé spravedlnosti podstúpí.

Opět o škodách

Když některaký host dvú sudóv vína v městě, do kteréhož je byl přivezl, prodati nemohl, formana se dvěma vozy po ně k vyvezení do jiného města zjednal jest, jenž vloživ ty sudy na vozy, s miesta najprvé vozem trhl a hned překotiv jeden, víno jest rozlil, tehda pán toho vína koně z obú vozú obstaviv, žádal jest, aby se jemu spravedlivé stalo a vyrčeno, má li jemu víno převrácené a vylité býti zaplaceno koňmi a jinými věcmi formanovými, jehož byl najal k vezení vína na jiné miesto. A tehda jeden sedlák přišed, kteréhož ten host neznal, by forman byl uvázav se koně a vuoz, nepřevrácený ten vuoz i s koňmi svuoj počítaje žádal jest také, aby jemu bylo přisúzeno, moci li bude ty koně s vozem obdržeti, kterýchž toliko jemu k vezení nájmu bieše pójčil, svú přísahú a súsedóv svých svědectvím obdržeti viery hodným. Na kteréžto věci jest usúzeno, že měštěnín nebo host dřieve řečené koně obú vozú, na něž forman, kteréhož byl najal, vína svá naložil jest, spravedlivě jest obstavil. Sedlák však téhož formana z koní a vozu jemu puojčených má vinniti zpuosobem práva, ale má býti znamenáno, li byl sedlák přišed řekl formanem najatým koně a vuoz jemu býti ukradené. Tedha by na to přízežní s rozmyslem dobrým měli výnos učiniti.

O škodách skrze oheň vzatých

Když sedlák jeden tří dcer odumřel, bieše jednej vdovy a dvú panen, z nichžto každé odkázal z domu a z jiného zbožie dědičného po něm odumřeného a pozuostaveného, aby jim po pěti kopách hned po jeho smrti bylo vydáno, přihodilo se, že vdova odepřela jest pannám sestrám svým jich dieluov vydati, ale súd s nimi

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).