Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<46v47r47v48r48v49r49v50r50v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

totiž šafáře neb jistce, své posly s listy otevřenými svých měst položenie a zpuosob šafovánie neb toho poručenstvie zvláště plnú a sstálú moc zavierajícími do jich rady poslali by, dlužen jest ten měštěnín tiem i jich měštěnín předepsaný též jako samým jistcóm, když by osobně stáli, spravedlnosti odpoviedati, ostatku svrchu o poručníciech hledaj, kdež se píše o žalobách.

Komuž ženu uvedú, ten nemuož skrze poručníka žaloby vésti

Znamenaj, tomu, jenž žaluje z ulúzenie ženy vlastnie, poručník bývá odepřen, jakož se svrchu nalézá v nápisech již řečených.

O škodách vuobec, z kterých vedlé práva muož žaloba býti

Některací činiece otázku, psali sú takto: Petr žaluje na Pavla, že jemu puojčil některakého sudu, kteréhožto že jemu k času vařenie zelé nevrátil jest, skrze to vzal jest škodu na zelí, kterúžto škodu pokládá za puol věrdunka a tieže, nemá li jemu Pavel řečené škody s sudem zaplatiti. Pavel pak znaje se o sudu, žádá usúzenie vedlé spravedlnosti, má li ze škody odpoviedati, o kteréžto věci jakožto v práviech nedospělí žádáme naučeni býti. A buďto, že nemá odpoviedati, tehda druhé žádáme naučení, z žádné li naprosto či aspoň byla li by která škoda, z kteréž k žalobě učiněné obžalovaný měl by vedlé spravedlnosti odpoviedati. Jimžto ku prvniemu bylo odpověděno, že poněvadž Petr žaloval jest naprosto škody, neoznámiv, by jemu Pavel slíbil škody navrátiti, navrátě sud nenie dlužen ze škod jemu odpoviedati. Protož jako ne z každé škody vuobec žalobníku děje se spravedlivé, též aniž jest slušné, aby obžalovaný ke všeliké žalobě ze škody měl odpoviedati, nebo zisk a škoda usilujícím v časných věcech jakožto příhody sčastné

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).