Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<56v57r57v58r58v59r59v60r60v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

i zámky jejie pilně opatřivše, ižádného sú na nich vylámanie ani porušenie násilného nenalezli, ačkoli také pilně po kútech té komory v jich přítomnosti hledáno bieše, žádní však penězi nejsú nalezeni, tehda Pavel před súdem žaloval na Mikuláše tiem obyčejem, jakož se svrchu zavierá. Ale Mikuláš chtěje popierati {po}meziřádkový přípisek mladší rukou žádal, aby k jeho straně súdem bylo vyneseno, poněvadž jména svého žádnú poškvrnú zlopověstnú jest nezmazal, nemuož li on jako jiný dobrý člověk zbožie, těla i cti své lépe brániti, nežli od Pavla přemožen býti, zvláště proto, že Pavel klíče od truhly i od pušky své sám osobně mějieše, rukú svú vlastní odmykal bieše a zamykáše, aniž kdy jemu neb ženě jeho těch klíčóv na znamenie a svědectvie k schování dání neporučil jest chovati.

Ortel. Na to usúzeno jest bylo k straně Mikulášově najviec, protože bez {proti}meziřádkový přípisek mladší rukou odporu truhly zamčené k schování dané neb složené Pavel samotnie i truhlu i pušku některak v své vlastnie moci měl a držal jest. A zase také ačkoli truhla zapečetěná složena by byla, a ten nevědieše, jenž ji k schování přijal, by ty věci tam byly, avšak ještě i truhla i jiné věci mají a mohú požádány býti skrze žalobu jakožto věci {k}meziřádkový přípisek mladší rukou schovati {ání}meziřádkový přípisek mladší rukou dané, {přijetí z milosti věci dané k schování a potom ztracené má právem jináč zaplatiti}marginální přípisek mladší rukou nebo dobrovolně takový schovávač věci, o nichž jest nevěděl, u sebe složiti jest dopustil. Ale však potřebie jest, aby žalobník dovedl, že sú v truhle byly věci, kterýchž žádá. A též má rozuměno býti o: pytli zavázaném, opasku zavázaném, o každé věci složené zapečetěné.

O ztracení složené věci

Když rytieř některaký žaloval na měštěnína z dluhu devadesáti kop a on odpověděl, že již řečené kopy s jeho

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).