Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<49r49v50r50v51r51v52r52v53r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pacholka poslal jest k dlužníku, jenž když na tej cestě jeda a spad s vozu, nohu jest zlámal. Otázáno jest od toho věřitele: takovýto dluh, kterýž pacholku jeho v zlámaní nohy se přihodil, nemá li jemu vedlé spravedlnosti navrátiti. O tom tak jest súdem vyneseno, že škoda, kterúž dlužník slibuje věřiteli k zaplacení, {dlužník}marginální přípisek mladší rukou prvně má rozuměna býti o škodě peněžité a ne o škodě aneb nebezpečenství nebo neštěstí tělesném a osobě, protož k dosti učinění za škody, kteráž pacholku měštěnína věřitele při zlomení nohy příhoda se přihodila, dlužník k tej nenie zavázán. S toho známo jest, že všeliká škoda ku penězuom se míní, leč by se snad dlužník nad to k některým zvláštním jmenovitě se zavázal.

Některé škody mají býti placeny, ač jich člověk platiti neslíbí

Jestliže by dlužník jistec v určený čas rukojmie, jenž z viery zaň slíbil, z rukojemstvie jeho nevypravě utekl by, a ten rukojmie nemaje čím zaplatiti, potřebú jsa bezděčnú připuzen na duom neb na dědictvie, kteréž má, toho dluhu dobude na škodu, a nemoha prodati tak brzy, jakož věřitel dluhu žádá k zaplacení, {rukojmie ač by škodu bral, té právem postíhati muož na jistci dlužníku}marginální přípisek mladší rukou takové škody dlužný jistec, ač jest toho neslíbil, zavázán jest plným právem. Nebo v tom, že rukojmie viery, kterúž za jiného zastavil, nemá zle užívati, nebo nemuož bez viery býti slíbenie jistinného dluhu, slib {za jistce}meziřádkový přípisek mladší rukou škody příhodné v sobě zavierá, ač v jistý čas zproštěn nebývá.

O škodách z netbanlivosti přišlých {při šrotování}meziřádkový přípisek mladší rukou

Jednomu hosti, jenž čtyři sudy vína u některakého měštěnína byl kúpil, usúzeno jest takto: což by se škodného přihodilo sudu, kterýž v pivnici pána toho vína na kantnéřiech ležal, tu škodu podstúpí pán toho sudu, ale když se šrotéř v sud uvieže, stane li se škoda tomu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).