Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<47v48r48v49r49v50r50v51r51v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

očitě ukázati, kterakú škodu béře. {ostatek dole znamenaj}meziřádkový přípisek mladší rukou Ale v druhé, poněvadž penieze pod škodú toho, ktož jemu penieze slíbil navrátiti, chce od něho ty škody vzieti, má to hamfešty svědky neb jistými naučenými před rychtářem a konšely okázati, že časové plněnie již sú minuli, a má osvědčiti, že tento a tento den, kterýž přísežní mají v paměti mieti neb písař přísežný zapsati, od tohoto neb tohoto, jehož bude jmenovati, pod takú neb takú škodú, již také znamená, dluh svuoj vzal jest. Nebo ty výstrahy {výmienky}meziřádkový přípisek mladší rukou učině o škodě před súdem v žalobě přeložené, rychtář má žalujícím plnost spravedlnosti vydati. A toť jest, jenž obecně řiekajó: Man rycht nycht vmb ſchaden den ſunder vmb erbſchaden vnd vmb gelobten ſchaden der do bewart wirt oder iſt,cizojazyčný text jako by řekl česky: {O škodách má li platiti}marginální přípisek mladší rukou Člověk nebude platiti škod, než toliko ty, kteréž se staly na dědictví, aneb kteréž by slíbil platiti, ač by ty byly opatřeny a konšelóm okázány.

O šacování škod dědičných {když strana nestojí k súdu zavitému}meziřádkový přípisek mladší rukou

Některací chtiece naučeni býti, psali sú takto: někteří před námi od dávnie chvíle o mezérky mezi domy německy rayencizojazyčný text řečenými súdili sú se, z nichž jeden též rýhy k domu svému řka příslušeti, právem vyvodie škody, kteréž jest vzal skrze to, i požádal jich od druhého. A když sme jim konečný čas složili o již řečených věcech a škodách k duovodu neb súdu, tehda žalobník bratra svého a obžalovaný sestřence svého vystavili sú poručníky, oba se osvědčivše, nebudú li moci osobně býti k tomu času, každý z nich skrze svého poručníka neb prokurátora, jménem jich což učiní, tomu odporni nechtie býti. Tehda ti poručníci předepsaní přítomni jsúce úřadu řečeného poručenstvie neodepřeli sú, by na se chtěli vzieti, aniž sú se ohlásili. A když se čas přiblížil, tehdy žalobník stál jest ku právu, ale obžalovaný poslal od sebe posla, jenž jest pravil, že pro nemoc přijíti nemuož. Žalobník to slyše, řekl: poněvadž

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).