Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<48v49r49v50r50v51r51v52r52v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

šacovánie od přísežných učiněného nebude trpěti.

Tenť škodu platí, ktož rozkáže dáti, jako ač otec nebo pán synóm nebo služebníkóm rozkáže, dlužen jest a poslušný se vypierá, anebo ač přikazující nemá práva ižádného, {v}meziřádkový přípisek mladší rukouobojí vinen jest. Ale tomu ižádná vina nenie, komuž potřebie jest poslúchati, ižádný škody nečiní, leč by to učinil, což nemá práva činiti. A příklad na rychtáři, jenž jest dal škodu někomu pyšnému, proto však nenie vinen.

O žalobě ze škod dědičných

Ta žaloba, poněvadž drží protivenstvie obžalovaného, tehdy i dědici i na dědice věčně puojde a dána má býti, a netoliko hospodáři domu, ale i podruhóm a jich ženám. Ač by duom súsedóv chtěl se bořiti, neb že by měl stěnu nakloněnú a zastaralú, mají se varovati i ti, jenž v domě bydlé.

Opět ač by kto ohrazoval cestu a nebo co jiného na obecnie cestě dělal, uručenie má miesto, aby se někomu skrze to škoda nestala. Ale o jiných obecních miestech nižádná věc zvláště nemá se varována býti.

Opět což by kolivěk mezi kupujícím a prodávajíciem o škodách dědičstvie bylo vymieněno a vymluveno, sstálé bude, a vedlé toho otázka pošlá o škodách má konečně rozsúzena býti. Ostatku o těchto věcech hledaj dole o stavení a nahoře o nájmiech.

O škodách zvláště slíbených

Měštěnín některaký jednoho města slíbil jednomu měštěnínu z jiného města, jestliže jemu na určený čas dluhu nezaplatí, že všecku škodu, kterúž by skrze to vzal, chtěl by jemu navrátiti, a když jest čas přešel, a on nezaplatil, tehda ten druhý měštěnín svého

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).