Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

napadají příbuzní mateřini, a o tom hledaj nahoře o dědictvích bliz konce.

O ženě břichaté lapené pro zlý skutek

Žena těhotná pro zlý skutek lapená pro plod, kterýž má v životě, nemá býti na smrt vydána, ale skrovně mrskána, a nevěří li se řeči jejie, by těhotna byla, tehda dvě ženě počestné v súkromie jie opatřte, kteréžto jestliže dějí pod přísahú {žena muož svědčiti}marginální přípisek mladší rukou ji býti těhotnu, má jim věřeno býti. Též má li {býti}meziřádkový přípisek mladší rukou zkušeno, jest li panna porušena, a nebo když v manželstvu svědomie jest potřebie, a nebo když počet rozeznánie let někoho mladého má býti opatřován {ohledání let sirotších}marginální přípisek mladší rukou, nebo ač by kto vejda do kláštera, kdež jeptišky spí, neb v jiném městě, kdež ženy přebývají, jednu z nich porušil by, v takových a k těm podobných příhodách má přijato býti svědectvie ženské.

O poručenství ženy manželky

Žena jsúc manželkú, z věna, rúcha, šlojieřóv a podobných věcí, neb klenotóv, aneb kterýchkoli věcí nic nemuož poručiti ani kšaftu činiti bez povolenie mužova, jenž jakožto nad ženú, též i nad zbožím vším pán jest a zprávce.

O poručenství vdovy

Ale vdova o dielu, jenž jie příslušie, muož zpósobiti a kšaft činiti, jakž se jie líbí.

Opět ač by panna neb žena zbožie majíc pojala muže, jemužto jistú sumu by věnovala, a potom děti s ním nemajíci umřela by, z statku věno převyšujícieho proti odporu mužovu jakž chce, muož zpuosobiti, a kšaft činiti, jakž se jie líbí. Opět ač by panna neb žena zbožie majíc

O uvedení panen, žen a vdov

Ktož by koli děvečku, kteráž nemá dvanádcti let, v kterémkoli městě, nebo pannu po 12 letech, neb vdovu v domu, v kostele neb v jiném pokoji, jenž muož dveřmi zavřen býti, podávenu {chycenu}meziřádkový přípisek mladší rukou směl uvésti, bez všie milosti jako lúpežník {bezprávník}marginální přípisek mladší rukou sťat bude.

Ale ta děvečka neb vdova ustavení svrchupsanému bude

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).