Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ižádná očista nemá jemu býti dopuštěna, ale hlavním ortelem neb odsúzením tresktán bude. Ale o násilí obecné ženy níže hledaj.

O ženách uvedených neb ulúzených

Ač by kto druhému ženu vlastní ulúdil neb uvedl, sedmi svědky hodnými nebo dvěma súsedy toho, jehož jest ženu uvedl, bývá přemožen a spolu s uvedenú ženú smrtí kólu zaostřeného zemrou, t. že mají kólem probiti býti.

Zastihne li kto koho u své ženy

{O cizoložniciech}marginální přípisek mladší rukou Opět ač by kto u své vlastnie ženy koho zastihl, a oba, t. cizoložníka i cizoložnici, by zabil, rychtáře a přísežných zavolá a řečené osoby zabité k hruozi jiným kólem prorazí.

Pakli by muže zabil a žena utekla {ženu zabil a muž utekl}meziřádkový přípisek mladší rukou, tehda jestliže ten, jenž je zabil, utečenie a přestúpenie {vyjití}meziřádkový přípisek mladší rukou sám třetí dokáže, za zabitie žádné jiné pokuty a dostiučiněnie nepodstúpí. Též zabil li by ženu a muž by utekl. A v příhodě uvedenie neb ulúzenie muž nebude žalovati skrze póvoda, ale v vlastnie osobě. Pakli by muž raněný neb žena raněná utekla a potom týž muž lapen byl nebo žena lapena, svědectvím sedmi rukú přemožen bude a hlavnie odsúzenie podstúpí.

Ktož ujde od ženy a pojme jinú

Opět ač by kto odšel od své vlastnie ženy a pojal by jinú za živnosti oné ženy, bude li v tom přemožen, sťat bude.

Ktož by komu dceru jeho uvedl

a lapen by byl s ní, takovýmto súdem súzen bude v přítomnosti rychtáře a přísežných a jiných mužóv, a rodičóv řečená dcerka ani jsúc uhrožena ani sliby navedena oprostřed súdu buď postavena, a puojde li k tomu, jenž ji uvedl, pojmeť ji za ženu, pakli puojde k rodičóm, tehda sťat bude. O témž hledaj napřed o ženách a pannách ulúzených.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).