Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Při kupování a při prodávaní věcí slušejících {muož li žena prodati své okrasy}marginální přípisek mladší rukou k ženské okrase, jakž sú šlojieři, věnci neb perlovci, úpletové a těm podobné, když toliko nejsú drahé, s kterýmiž častokrát ženy bez vědomie mužského se obierají, mohú se súditi a miesto žalobníka neb obžalovaného držeti proti odporu nepřítomnosti jich mužóv. Ostatku o tom hledaj nahoře o přísaze ženské.

O násilí panen a paní capitolumcizojazyčný text

Ktož by koli z násilé panen a paní přemožen byl, sťat bude, a tiemto obyčejem bude přemožen: bude li panna podávena anebo poctivá žena porušena, jednoho svědka na poli, ten buďto pastýř neb jiný, v městě tehda dvú potřebovati bude, jimižto dovede li, že jest křičala ty časy, když jest lapena neb podávena byla, anebo že hned svú žalobu rozprostřela, úmysl svój obdrží.

Pakli by panna nebo žena poctivá, nemajíc svědka, s znameními násilé neb podávenie jí učiněného, jakožto ukrvavena neb s zedraným rúchem, žalovala, obžalovaný dvěma svědky hodnýma se očistí. Pakli by žalovala bez předřečených znamení, tehda obžalovaný dvěma prsty na kříži se očistí. A že v starých práviech píše se při tom nápisu, kdež jest zmienka o křičení a o času žaloby, znamenáno má býti, že kteráž panna neb paní chce žalobu obdržeti, má zvláště dovésti, že jesti křičala, nebo jestliže by nekřičala a mlčala, zdá se k tomu dobrovolně svolovati.

Ale k hruozi násilníkóv, aby se od takového prohřěšenie varovali, jest cíl v takových žalobách za čtrnádcte dní prodlen, nebo také v předepsaném nápisu starých práv, t. ciesařských, píše se takto: nadto pak ten den čtrnádctý, ač by svědectvím sedmi mužóv věrohodných jej přemohla,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).