Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ne z hlúposti neb nezmožnosti hřešiece, smrt lidem činie, vražedlníciť slovú.

O vraždě učiněné krom obydlé lidského

Stane li se mord krom obydlé lidského, jakožto na poli, v lesiech neb těm nápodobných miestech, žaluje li žalobce na koho, tehda patřeno má býti, měl li jest takový obžalovaný před tiem dobré jméno. A jestliť tak žalobce přisáhne sám druhý o bezprávie a pochybí li v přísaze, obžalovaný prost bude, pakli nepochybí, obžalovaný se sám sedm vymluví. Toto také má býti znamenáno: ač obžalovaný čas mordu v některém miestě tak daleko {byl by}meziřádkový přípisek soudobou rukou, že by tuto býti nemohl, dokáže se býti listy s pečetmi věrohodnými sepsanými neb svědectvím ctných lidí, tehda rozumně zproštěn bude, leč by dokázáno bylo, že jsa nepřítomen, lstí jest to učinil nebo zjednal. Pakli obviněný obžalován jsa z mordu, dřieve poškvrněnú měl pověst a zlé jméno nebo život provinnilý, tehda čas, miesto a jiní okolkové mordéřstvie mají znamenáni býti. A muož li z toho býti poznamenáno, což se s pravdú sjednává a znamenité podezřenie činí o obžalovaném, tehda svědectvím žalobníka přemožen bude vedlé domněnie zlého. Pakli by obžalovaný utekl po prvniem provolání, hned zapsán bývá, avšak utekl li by obžalovaný, jenž jest vždy prve dobré jméno měl a vzkázal by nebo odepsal, že hotov jest státi ku právu, máť mieti prodlenie a ne hned v jednom súdu zapisován. Protož vždy, když obviněný v skutku neb při utiekaní, když se mord stane, nejsa lapen odšel by, a mord nenie znám a zjevný, dřieve, než zapsán bude, žalobník přisáhne o bezprávie, práva svého dokazuje, a neučiní li toho, tehda obžalovaný vedlé obyčejného trojieho oznámenie má pohnán býti. Ale nestane li potom k čtvrtému súdu, zapsán byl. A znamenaj, že při mordiech, kteříž se tajně dějí, zlá domněnie najviec miesto mají, o témž hledaj

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).