Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

dřieve měsiece bez jiné lichvy vzieti nenie povinen. A též když se stane počet mezi křesťanem a židem, nebude li židu dřieve měsiece zaplaceno, na první lichvu zroste jiný lichva. A duovod toho jest z obdařenie zápisu židovského, kdež se píše takto: Opět jestliže křesťan od žida svuoj základ vyplatil by tak, že by lichvy nezaplatil, ty lichvy zaplať dřieve měsiece, aby na ty lichvy jiné nevzešly, protož oklamávajíť židé křesťany v tom, že vyplacenými základy aneb počet s nimi učiníce, o dluhy hned čtrnádctého dne na první lichvu druhú lichvu počítají.

O druhém pak súzeno jest bylo k straně křesťana, nebo žid ztracenie základu měl jest oznámiti hnedky, aby tiem jist byl neb nájmem toho času, když se s křesťanem počítal o lichvu. Cenu pak základu ztraceného nemuož křesťan o tom svědkóv mieti, svú přísahú potvrdí. A tento ortel vyňat jest z obdařenie zápisu židovského, kdež se píše takto: Opět ač by z příhody ohně neb skrze krádež aneb mocí své věci s základy zastavenými ztratil, a to by známo bylo, a křesťan, jenž jemu to zastavil, ovšem by jej nařekl, žid svú vlastní přísahú se zprostí, a i z toho, kdež die, a to by známo neb svědomo bylo, zjevné jest, že ztracenie základu má oznámeno býti a nezatajeno. A znamenaj, že při takových věcech velikú moc má toto oznámenie, jenž slove urkundcizojazyčný text, t. vědomie, nebo podezřenie odjímá.

Diel židu zaplacený na jistině li či na lichvě má sjíti

Ač by křesťan dal by diel židu v dluziech a potom by mezi nimi otázka byla neb žaloba

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).