Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

proti nevinnému, jemužto škodí falešným svědectvím, protož poněvadž obojí vinen jest, totiž ten, jenž pravdy tají, i ten, jenž lež praví, nebo onen nechce prospěti a tento žádá uškoditi. Přísežní majíť se varovati, aby pravdy netajili a křivdy nemluvili. A protož osoby, kteréž zvykly sú lháti, nikoli přijati nebuďte mezi přísežné.

O súdu lidí duchovních

Opět měscí súdce mnichóm a jeptiškám nebývajte súdce, ale biskupové každého města bohu milí, t. ti je mají súditi, a též i žákovstva.

Opět přijde li před súdce množstvie těžařuov {voráčuov}meziřádkový přípisek mladší rukou, že jim na jich jmění {vladařství}marginální přípisek mladší rukou někto škodu činí, s chvátaním mají je od sváruov zprostiti a od súdóv zproštěné do jich obydlí odeslati.

Opět súdce nemají stran puditi, aby spěšně {hotově}meziřádkový přípisek mladší rukou a s duovodem stalo se jim setřenie pří, ale mají jim puojčiti za deset dní prodlenie. {O odkládaní pří v súdu}marginální přípisek mladší rukou

Má li rychtář penieze vězni pobrati

Jestliže lapený pro zlé činy má penieze a tak dlúho chován byl by v vazbě, ač by je za potřeby tělesné protrávil, rychtář jich nevezme.

Znamenaj, že súdce časní muož kněze zprostiti bez {d}meziřádkový přípisek mladší rukouotazu biskupova, ale ne odsúditi, a to jest proti právu, jenž die: žádný nemuož, ktož odsúditi nemuož, zprostiti. V obecních súdiech každý dopuštěn bývá k žalobě, rozuměj, ktož k tomu hoden jest neb hotov, rychtář vinovat jest jakožto ze zlého skutku, ač by učinil své protivenstvie {setření}marginální přípisek mladší rukou, a aby k tomu držán byl, čímž jest on koho rozhněval, a to jest pravda, ač jest to nevědomě učinil. Nebo bylo li by to lstivě, vinovat jest ze zlého skutku a bývá zlopověstný, a tyto věci bývají také při ubrmanství.

O nájemníciech

Nájem i odstúpenie hned od počátku mají se dieti u jednoho

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).