[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<43r43v44r44v45v46r46v47r47v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kázal. Takto svatému Anthoniovi vzkázal: Veliká tobě jest práce a péče o tvých mnišiech, protož tobě slušie věděti o mé popravě, kterak já popravuji. Potom ten vévoda na jeden velmi krotký kuoň vsed, tak jeda s něho se svalil. Kterýžto kuoň toho dřieve nikda neučinil, tak jeho zhryzl, že třetí den hanebně umřel. Potom svatý Antonius, byv na světě pět a sto let u božie službě se ctně sstarav, skončal a bohu se dostal. To se dálo po božím narození tří stého a čtyřidcáté léto.

Svatého Pabiana

Svatý Pabian byl jest římským měštěnínem. A když papež v Římě umřel, všecka se obec sebravši, chtieše jiného papeže zvoliti. Mezi nimižto když svatý Pabian byl, také chtě vzvěděti, koho zvolé, stkvúcí holub přiletěv, na jeho hlavě sedl. To obec uzřevši, všickni jeho papežem volichu. V kteréžto slávě sa, poslal po rozličných vlastech čtrnádcte učených poslóv, aby na vše strany snažně se ptajíc, svatých mučedlníkóv životy, kterak sú pro křesťanskú vieru svú krev prolili, vše pořád popsali. To také o svatém Pabianu mistr Haimo píše, že svatý Pabian ciesařovi zapověděl, aby na Veliku noc mezi jinými sbožnými na službě božie nestál, dokad by se svých hřiechóv nezpoviedal a nepokál. A potom, když svatý Pabian třinádcte let papežem byl, kázal jemu Decius ciesař, nepřietel křesťanský, hlavu stieti. A tak skonav, bohu se dostal. To se dálo po božiem narození dvú stého padesátého léta. Amen.

Život svatého Sebastiána

Svatý Sebastián byl jest velmi buohobojný sluha boží a byl měštěnín mediolánský. A ciesařoma Dioklecianovi a Maximianovi

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).