[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<38r38v39r39v40r40v41r41v42r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vnitřnie jich pravé viery rozum jsú ty dary ofěrovali, aby skrze to všemu světu rozoměti dali, že sú toho nebeského dietěte božstvie s tělesenstvím sjednánie poznavše, jemu k tomu přijednané dary ofěrovali. Potom, jakž praví svaté čtenie, zjevil se těm třem králóm svatým, jim zapoviedaje, anjel boží, aby zase k královi Herodovi se nevracovali, a tak jinú se cestú vrátili do své vlasti. Aj, tak sú tito jistí světí králové prospěli, jehožto mnoho časóv žádali, toho sú divné hvězdy ukázaním nalezli a nalezše, jemu se s pravú věrú pomodlivše, s ním u věčnéj radosti věky věkóm ostali. Jichžto těla mnoho let v tom kostele, ješto i dnes u Medioláně predikátorové bydlé, sú hřběla a potom ciesařovým odpuščením do Kolína na Rýn sú přeneseny a tu až do dnešnieho dne ještě hřbie. Amen.

Svatého Pavla pústenníka

Svatý Pavel, první pústenník, jakož svědčí svatý Jeronymus, jenž o jeho svatém životu píše, když za ciesaře Decie křesťanstvo velikú trýzen od pohanstva trpiechu, pozdvihl se svatý Pavel i šel na hustú púšť a tu v jedné jeskyni v skále čtyřidceti let bohu slúže bydlil. A proto jest zvláště na púšť byl zašel, že těch časóv byla sta jata dva mládence křesťanská, z nichžto jeden [z]text doplněný editorem rúcha svlečen a náh, vešken strdí zmazán, pod jedniem dřevem na lúce posazen, aby jeho tu múchy a ovádi a komáři a ščmelové zštípali. A druhý na krásném loži položen, ano okolo něho ptáci zpievají, potóčkové řevú, a kvietím obvěšen, tak rozkošně ležieše, ale ruce i nohy byly svázány tak, že sebú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).