[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<30r30v31r31v32r32v33r33v34r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Aristotileš: Dobří lékaři po snech přirozenie člověčie poznati jmají. A tací se snové také se nezračují, ale jedno vnitřnie přirozenie znáti dávají. Třetí snové sú od nebeských hvězd mocí vlitie. A ti s snové pod dalekým rozumem znáti dávají, jakžto se přiházie, že některým se zdá, by jim zub ve snách vypadl, to jim po hvězdě se znáti dává, že jim přietel umře. Někteří jakžto žáci ve škole slívy neb višně zobí ve snách, tiť najevě biti bývají. A tak o všech jiných obyčejích, jakžto viděti zvykl jest. Čtvrtí snové sú o budúcích věcech bohem neb anjelem zjeveni, jakžto jest měl Jozef o tomto svatém dietěti. Anebo jest o proročství, jakžto jest měl svatý Daniel prorok, anebo jest také diáblovým oblúzením, jakžto praví Aristotileš o jedněch lidech. A také písmo svaté o tom mluví, že diábel zlé sny přinášie pro lidské oblúzenie. A protož, že všeliký člověk nevie, kterým činem od kterého li sú přirozenie pošly, proto v ně nenie bezpečno věřiti, ale bohu poručiti, aby ráčil v dobré obrátiti. Pakli by kto neměl od boha jisté zjevenie, má tomu s právem věřiti a z toho boha chváliti. Amen.

Svatého Tómy biskupa

Svatý Tóma, kanthurský biskup, když u dvora krále angličského, uzřev mnoho nepořádných věcí, od dvora se vzdálil a kanturskému arcibiskupu se poručil. Ten jeho arcipřestem učinil. A potom jeho tolik poprosil, až úřad kancléřstvie na králově dvoře přijieti musil. A to proto učinil, aby kostelních práv od zlých lidí bránil. V kterémžto úřadě tak jeho král

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).