[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<32r32v33r33v34r34v35r35v36r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

věci i se samého porúčiem. A jakžto brzo svatý Tomáš domluvi, tak ti nemilostiví přiskočivše, mečem jeho hlavu rozštěpichu tak, že z jeho svaté hlavy mozk po kostele se rozkropi, a tak muž boží duši bohu vrátil. To se dálo po božím narození po tisícé sedmdesáté ke stu čtvrté léto. A ti jistí vražedlníci od boha velikú pomstu nad sebú měli. Někteří sami sobě své prsty zuby shlodali, někteří se hnisem rozlezli, některé dna zlámala, někteří se vztekše hanebně skonali. Amen.

Svatého Silvestra

Svatý Silvester byl rodu znamenitého a měl jest jednoho kněze bohobojného, svého učedlníka jménem Cyrina, jenž jeho bieše zvláště naučil, aby pocestné lidi v svój duom přijímal. A když jednoho času ciesařóv starosta jménem Tarkvinus svatého Silvestra pohanským modlám bezděky obětovati nutieše, hroze jemu, neuposlúchal li by jeho, velikým nazajtřie mučením musil by trápen býti. Jemužto to svatý Silvester vece: Ó, nemúdrý, ty nocí umřeš a na věčné muky pójdeš. A chtě anebo nechtě, boha pravého, jemužto my se modlíme, poznati musíš. V tu dobu svatého Silvestra do žaláře vedechu a starosta Tarkvinus na oběd byl pozván. A když na tom obědě jedl, kost rybie v hrdle jemu uvázla tak nuzně, že té noci umřel a s velikým pláčem u pólnoci na pochovánie nesen. Zatiem svatý Silvester s radostí z žaláře vypuštěn, [neb netoliko křestěné,]text doplněný editorem[28]neb netoliko křestěné] doplněno podle KNM III D 44 ale rozliční lidé i pohané divně jeho milováchu, neb bieše vezřenie anjelského, promluvenie libého, v celosti svého tělesenstvie, v svých skutciech svatý,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).