[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<35r35v36r36v37r37v38r38v39r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Nechať Silvester jeho ve jméno Ježíše vzkřiesí, a my inhed všickni jeho vieru přijmem, jehožto on nikakž učiniti nebude moci. A zatiem všickni židé počechu slibovati, vzkřiesí li býka, že chtie v Jezukrista uvěřiti. Tehda svatý Silvester bohu se nábožně pomodlil, býkovi mrtvému pošepta v ucho a řka: Zlořečené jméno v toto ucho pojmenované, Jezukristovú mocí tobě přikazuji, vyndi, jehožto mocí tobě přikazuji, býku, vstaň. A jakžto brzo svatý Silvester vece, tak býk oživ vstal. Proněžto ciesařová a veliké množstvie židóv, súdce i starosty na křesťanskú vieru se obrátili. Potom po těch časiech, když svatý Silvester mnoho divóv boží mocí činiv, k smrti se přiblížil, kněží k sobě pozval, jim to přikázanie ostavil a řka: Mezi sebú milosrdně bydlte, o svých kostelech péči mějte a lid sobě poručený od židóv i od kacieřóv, vystřiehajte. To řek svatý Silvester, skončal a bohu se dostal. To se dálo po božím narození po třech stech a dvadceti letech. Amen.

Obřezánie božieho syna

Obřezovánie syna božieho podlé starého zákona v ochtáb božieho narozenie svatá cierkev slaví. A to zvláště pro trojí věc. Najprvé, že jako toho dne, jakž kolivěk dřieve skrze anděla jméno jemu bylo jmenováno, jakžto píše svatý Jan evanjelista: Však znamenitě toho dne vzděli sú jemu to spasitelné jméno Ježíš. To přespasitedlné jméno Ježíš, to jest přeslavné, jakžto praví svatý Bernart, že je pojmenovati milé duši jest sladko jako plovúcí stred

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).