[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

kacieři uslyšavše, všecky dveři u kostela zavřieti i zahraditi kázali. Tehda svatý Euzebius přišed do města Vercellis, před svým kostelem, jenž ve jmě svaté královny bieše, bohu se pomodlil a inhed se všecky dveře otevřely. Potom svatý Euzebius těm Arianovým kacieřóm veliký protivník byl, proněžto Konstantina ciesaře proti sobě velikého nepřietele měl. Protož rozhněvav se Konstantin ciesař, kázal svatého Euzebia jmúc, kacieřóm v moc dáti, kteřížto se veň uvázavše, jeho dlúho bičovavše, s vysokého vzchodu za hrdlo dolóv strhše a opět jeho nahoru násilím vztáhli. Proněžto se velmi zbil a tu mnoho krve prolil. A když jim v jich bludiech nepovolil, jeho ruce opak svázavše, provazem jeho svaté hrdlo osidlavše, tak jeho po sobě do jednoho města, [jemužto]text doplněný editorem[153]jemužto] doplněno podle KNM III D 44 Scikopolis dějí, hanebně přivedše, v jednom v zlém žaláři jeho zavřeli. Ten žalář tak strastný bieše, že ani se skloniti ani noh stáhnúti ani se obrátiti mohl, jediné ramenoma a loktoma hnúti mohl jest. Po těch časiech Constantinus ciesař umřel a po něm Julianus ciesařem byl, ten se chce všem slíbiti, všecky biskupy jaté i zahnalé odezvati kázal, a tu také Euzebius také byl vypuštěn. Potom po smrti Juliana ciesaře po něm Jovinian ciesařem byl, za něhožto kacieři bujeti nesměli. Tehda se svatý Euzebius k svému kostelu do Vercelli vrátil a tu jeho vešken lid slavně přijal. A když po malých časiech opět se kacieři rozmohli, dóm svatého Euzebie obstúpivše, odtad jeho trýzniec vyvedše, ukamenovali. A tak se jeho svatý život skonal. To se dálo po božiem narození puol čtvrtá sta let. Amen.

O vznesení svaté královny na nebesa tuto čti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).