[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Jan přede všemi svatými svatostí předčí, povýšenějí jest než proroci i patriarchy. A jakž praví svatý Crysostomus: Všech svatých život lidí málo se svat zdá proti svatosti svatého Jana. Počtěm všech svatých pořádnú svatost, jedně Mariji vynmúce, který kdy svatý byl, jehožto by narozenie týmž archanjelem bylo zvěstováno, jímžto Kristovo? Ižádného, než svatého Jana Křtitele. A bych směl řéci, některým činem zředlnějie než Jezukristovo? Neb Jezukristovo zvěstovánie bylo v domu a všední den, ale Křtitelovo zvěstovánie bylo v svatém chrámě a na slovutný hod. Třetie měl svědečstvie od ducha svatého, jehožto vdešením řekl Zachariáš: Ty, dietě, budeš prorok nazván přenajvyššieho. Měl také svědectvie od anjelských duchóv, a to se znamenává skrze anjelovo řečenie: Bude veliký před hospodinem. To jest ten svatý Jan, křtitel boží, jenžto zvláště svatosti dar třetí od svaté trojice přijal. Kto jest kdy byl v životě své matky ducha svatého pln a prvé svat, než se narodil? Ižádný, než Maria, Jeremiáš a svatý Jan, křtitel boží.

Tu svú svatost svatý Jan slavně v živótku své matky ukázal, když se svému spasitelovi poradoval. Proněžto inhed řekla svatá Alžběta, matka jeho, světie královně, jakžto svatý Lukáš evanjelista píše: Jakž brzo povzvučal hlas pozdravenie tvého v mojí uší, poradovalo se děťátko radostně v mém živótku.

Tu praví Maximinus biskup: Ó, přešťastné i duostojné tuto dvú matkú utkánie. Aj toť všemohúcieho boha matka navštěvuje matky svého věrného sluhy,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).