[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

se vykydl. To jeho matka, svatá Julita, že jejie dietě napřed do nebes šlo, vidúci, bohu chválu vzdala. A starosta ji samu kázal odrúce, horkú smolú obliti a potom hlavu stieti. A když se to vše stalo, bohu se dostala. Amen.

Svaté Mariny panny

Svatá Marina panna byla jediná dci svému otci, jižto v jeden čas u pacholíkové rúcho proměniv, jednoho opata poprosil, aby ji v zákon přijal. A když jako jiný mníšek oblečena, všickni ji bratr Marin nazýváchu. Zatiem ona božie dievka tak se tajéci, nábožný život vedla a vdycky s velikú pokorú poslušna byla. A když byla dvadceti let vstáři, tehda jejie otec k smrti se přiblíživ, jie k sobě pozvav, snažně zapověděl, aby nižádnému nepravila, by ženú byla. Zatiem svatá Marina jakžto i jiný mnich drva z lesa do kláštera vozieše a často se u jednoho muže jedúc stavováše v domu. Kteréhožto muže dci jinde dietětem počemši, otcovi pověděla a řkúc: Mnich Marin mnú vinnen jest. Proněžto z kláštera jako vinna vyhnána, tři léta před klášterem s chudými kóry a jinú almužnu berúci, o malém pokrmu živa byla. A ono dietě opatovi posláno a opat jie dal svaté Marině pěstovati s velikú pokorú dvě létě a což hanby bez vinny trpěla, ze všeho bohu děkovala. A potom opat, vida jejie velikú pokoru, opět ji do kláštera navrátil a ji, což najsprostnějších úřadóv bylo, poručil. To ona vše nábožně a pokorně snesla a tak v té pokoře bohu slúžieci, skončala a bohu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).