[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

pomáhati jemu. S nimiž lida oděného k boji dosti dospělého třidceti tisícóv bieše, z nich každý svój houf mějieše. Pak přijide zástup rytieřstva deset tisícóv vše křesťanstva, Ermolaus přijel s nimi, jsa za hlavu mezi nimi. Jenž je přivedl k křesťanské vieře i učinil je božie rytieře. Agacia maje tovařiše, biešta páni všie té říše, bieše sobě to slíbila, že by pro vieru život dala, a radila též tovařišiem, těm všem deset tisíc rytieřém. Adrianus ciesař vida tolik šlechetného lida, tak v srdečnú radost vstúpi, až jako z smysla vystúpi, brátiv se usmysl to povědě i svým slovem zapovědě, aby se všickni v chrám brali jeho, bohu chválu vzdali, jemužto Astaroth diechu. Hubení blázni to mniechu, by to byl hospodin právě, jenž prodlévá lidem zdravie, v jitře ráno jdiechu všickni tam, až by lida pln bezmála chrám, každý se diáblóm klanieše, by to dobře činil, mnieše. Ciesař na to pilně zřieše a to velmi rád vidieše, že tak chválu jeho bohu lid vzdáváše velmi mnohú. Ermolaus s tovařistvem, Agacius s svým rytieřstvem k ciesařovi v chrám nevjidú, ale v svatý kostel vnidú, chtiec bohu na čest zpievati, bohu otci chválu vzdáti. Ciesaři to pověděchu, že oni v chrámě nebiechu. Ciesař jim inhed před kázal, Ermolaa tak otázal a řka: Proč vy to činíte, že s lidmi v chrám nechodíte? Zdali se jinému modlíte, bohu čest, chválu činíte? Ermolaus odpovědě: Jiného boha nevědě,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).