[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<737475767778798081>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

veli[77]číslo strany rukopisukú radostí, domuov sě vrátily.

Tehda ciesař na svéj sieni sě odtad vrátil a nazajtřie v noci zjěvil sě jemu svatý Petr a svatý Pavel a takto řkúce: Ež sě vzhroziv, nad nevinnú krví sě smiloval, poslal jest nají Jezus Kristus, abychova[299]podtrženo, Hankova excerpce tobě radu dala, kterým by činem mohl uzdraven býti. Vstana, jdiž k svatému otci Silvestrovi, tenť v takéjto hořě tajě sě bydlí, ten tobě to kupadlo ukáže, v němžto, když sě třikrát pohřížíš, od svého malomocenstvie zdráv budeš. A ty za to našemu spasitelovi Jezukristu proti tomu takto odsluž: chrámy pohanské zruš a Jezukristovi kostely udělaj a jeho již vieru viec následuj. V tu hodinu, když ciesař z toho viděnie sě probral, inhed své rytieřě k svatému otci Silvestru poslal a prosě, aby sě ráčil k němu[300]zde znovu zapsáno ráčil k němu, ale škrtnuto je jen k němu truditi. Tehda svatý otec Silvester, zazřěv jich, ani k němu jědú, inhed sě domněl, by proto k němu jěli, aby jeho jmúc pro vieru umučili. Proněžto tu sě inhed buohu poručil a tovařistva svého u buozě posíliv, přěd ciesařě Konstantina veden. Proti němužto ciesař poctivě povstal, jemu jasné vítanie dal a jemu svatý Silvester pokorně poděkoval. V tu dobu ciesař počě jemu své viděnie rozprávěti a jeho tázati, kteří by to buohové byli, ješto sú sě jemu zjěvili. K tomu svatý otec otpovědě: Nejsúť buohové, ale Jezukristovi apoštolové. Tehda ciesař počě svatého Silvestra prositi, aby obrazy napsané[301]slova obrazy napsané podtržena, Hankova excerpce svatého Petra a svatého Pavla

X
299podtrženo, Hankova excerpce
300zde znovu zapsáno ráčil k němu, ale škrtnuto je jen k němu
301slova obrazy napsané podtržena, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).