[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<838485868788899091>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

krá[87]číslo strany rukopisulovi Erodovi nevracovali, a tak jinú cěstú sě vrátili do své vlasti. Aj kakť sú tito svatí králi prospěli, jehožto mnoho časuov žádali[325]nadepsáno jinou, soudobou rukou, toho sú divné hvězdy ukázaním nalezli a nalezše, jemu sě s pravú věrú pomodlivše, s ním u věčnéj radosti věky věkoma ostali. Jichžto těla mnoho let v tom kostele, ješto i dnes u Medioláně predikátoři bydlé, jsú hřběla a potom ciesařovým otpuščením do Kolína na Rýn jsú přěnesena a tu až do dnešnieho dne ješče hřbie. Amen.

Život svatého Pavla, prvnieho pústenníka[hg]pústenníka] puſten[326]mladší rukou rozepsáno na „puſtewnika“ (koncové „n“ přepsáno jinou rukou na „w“); in margine mladší rukou: Svatého Pavla poustevníka

Svatý Pavel, prvý pústenník, jakžto svědčí svatý Jeronymus, jenž o jeho svatém životě píše, když za ciesařě Decie křesťanstvo trýzen[327]podtrženo, Hankova excerpce ot pohanstva trpiechu, pozdvih sě, na velikú[328]podtrženo Hankou, in margine různočtení „1395 na hlupu = t. 2. na puhlu“ púšči šel a tu v jednéj[hh]jednéj] giedney jeskyni čtyřidcěti let v skále bohu slúžě bydlil. A proto jest vlášče[329]původně zaspáno „wlaſſcze“, „z“ nadepsáno jinou, soudobou rukou na púšči byl zašel, ež těch časuov byla jsta jata dva mladečky křesťanská[hi]křesťanská] krzieſtyanſka, z nížto jeden z rúcha svlečen a náh, vešken strdí zmazán, pod jedniem[hj]jedniem] giednyem dřěvem na lúcě posazen, aby jeho tu múchy, ovádi[330]jinou, mladší (?) rukou přepsáno na hovada; podtrženo Hankou, in margine různočtení „a howady, owady“ a komáři a ščmelové zčípali. A druhý na krásném loži položen, ano okolo něho ptáci zpievají, potóčkové řevú, a kvietím obvěšán, tak rozkošně ležieše, ale rucě i nohy byly svázány tak, ež sobú hnúti nemohl. Zatiem jedna přišla nekázaná mladicě, jala sě jeho drážditi, jinocha milosti božie[331]nadepsáno jinou, soudobou rukou plného, jenžto mladec, když svéj duši protivné pokušenie vida, počě trpěti, nemoha sobě jinak pomoci, svými zuby sobě svuoj jazyk uhryzl a téj nestydlivéj mladici v uoči vyplinul a tak nad zlým pokušením mocně svítězil.

Těch

X
hgpústenníka] puſten
hhjednéj] giedney
hikřesťanská] krzieſtyanſka
hjjedniem] giednyem
325nadepsáno jinou, soudobou rukou
326mladší rukou rozepsáno na „puſtewnika“ (koncové „n“ přepsáno jinou rukou na „w“); in margine mladší rukou: Svatého Pavla poustevníka
327podtrženo, Hankova excerpce
328podtrženo Hankou, in margine různočtení „1395 na hlupu = t. 2. na puhlu“
329původně zaspáno „wlaſſcze“, „z“ nadepsáno jinou, soudobou rukou
330jinou, mladší (?) rukou přepsáno na hovada; podtrženo Hankou, in margine různočtení „a howady, owady“
331nadepsáno jinou, soudobou rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).