[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<551552553554555556557558559>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[555]číslo strany rukopisudo britanské země po moři plula. A jejie radú z mnohých vlastí panny sě sebravše, s ní pluly. A potom sú všěcky pro křesťanskú[aqk]křesťanskú] krzieſtyanſku vieru krev prolily.

A když svatá Uršula všěcky panny i všěcken sbor na křesťanskú[aql]křesťanskú] krzieſtyanſku vieru obrátila, vsědavše na moře, k jednomu[aqm]jednomu] giednomu břěhu připluvše, odtad do Kolína přišly. A tu anděl svatéj Uršule zjěviv, jiej pověděl, jež sě všěcky ve zdraví vrátiece, svú krev pro Jezukrista prolily. A tak odtad vstavše, do Bazilie připluly a podlé andělského zjěvenie tu lodie ostavivše, všěcky pěšě do Říma šly. Jichžto příščie svatý otec papež jménem Cyriakus uslyšav, velmi sě uradoval, neb z britanské země rodem byl a mezi nimi mnoho svých přívuzných jměl. Proněžto se vším žákovstvem proti nim vyšed, s velikú jě ctí přijal. Tehda té noci svatý otec papež zjěvenie jměl, jež s nimi pro křesťanskú[aqn]křesťanskú] krzieſtyanſku vieru má svú krev proliti. To v sobě utajiv, všěcky, ješto křestěné[aqo]křestěné] krzieſtyene nebyli, pokřtiv. A jež bieše po svatém Petru rok a jedenádcět[aqp]jedenádcět] giedenadcziet neděl[aqq]neděl] denyel[1701]oprava naznačena Hankou na devatenádcětém miestě nad svatú cěrekví vládl, přěde všěmi zjěvenie svuoj úmysl pověděl, papežstvo vzdal. Tomu sě všichni a zvlášče kardináli protiviec[1702]na tomto místě je opět omylem zapsáno jemu mluviechu[aqr]mluviechu] mluwiech[1703]oprava naznačena Hankou a řkúc: Nenie to smyslné, by ty tak povýšeného stavu ostana, po těch blázniciech šel. Jimžto nikakž nepovoliv[aqs]nepovoliv] nepowliw[1704]oprava naznačena Hankou, miesto sebe jednoho svatého mužě, jemužto řekli Ametos, papežem učinil.

Zatiem římská kniežata, křesťanskéj[aqt]křesťanskéj] krzieſtyanſkey vieřě protivna, vlášče ta dva, Afrikanus a Maximianus, vidúce, ano

X
aqkkřesťanskú] krzieſtyanſku
aqlkřesťanskú] krzieſtyanſku
aqmjednomu] giednomu
aqnkřesťanskú] krzieſtyanſku
aqokřestěné] krzieſtyene
aqpjedenádcět] giedenadcziet
aqqneděl] denyel
aqrmluviechu] mluwiech
aqsnepovoliv] nepowliw
aqtkřesťanskéj] krzieſtyanſkey
1701oprava naznačena Hankou
1702na tomto místě je opět omylem zapsáno
1703oprava naznačena Hankou
1704oprava naznačena Hankou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).